Profiles

Irina Malaxos

Doctoral Student

Visa sidan på svenska
Works at Department of Slavic and Baltic Studies Finnish Dutch and German
Telephone 08-16 13 42
Email irina.malaxos@slav.su.se
Postal address Institutionen för slaviska och baltiska språk finska nederländska 106 91 Stockholm

About me

My research areas are lexical semantics, phraseology, corpus linguistics, pragmatics, comparativ linguistics.

Research:

In my project I analyzed four Russian adjectives in the vocative form concerning their semantic and pragmatic features.

Teaching:

Russian Grammar, Practical Russian

Publications

A selection from Stockholm University publication database
 • 2011. Irina Malaxos, Ludmila Pöppel, Milan Bily.

  Sammanfattning.

   

  Uppsatsens syfte är att undersöka semantiska skillnader och pragmatiska säregenheter vid användandet av par bestående av ”verb-verb-nominala ordsammansättningar”. Det är korpus-baserad undersökningen.

   

  Den här uppsatsen är en slags fortsättning på ett tidigare arbete (Malaxos 2010). Då under analysen av några exempel av nämnda ovan par kom jag fram att så kallade synonymiska parafraser är inte ekvivalenta. Det var ett preliminärt resultat som nu testas på en mängd av kontexter som var samlat i Korpus och på Internet. Jag analyserar 10 par. I bilagan finns det 4673 kontexter till dem.

  Studiens resultat är att utbytet av kollokationer i en viss kontext mot ett enkelt verb och även tvärtom leder till en ändring av frasens mening eller de är ofta outbytbara alls. En del kollokationer är t.ex. stilspecifika.

   

  Kollokationer är en del av språkets fraseologi. Om man kan det då behärskar man ett språk på rätt sätt. Det är viktigt att skilja de åt. Kunskap om såna uttryck och deras användning kan hjälpa att förstå och att producera text på rätt sätt för översättare och andraspråkinlärare.

 • 2009. Irina Malaxos, Charlotta Brylla.
Show all publications by Irina Malaxos at Stockholm University

Last updated: April 29, 2020

Bookmark and share Tell a friend