Profiles

Lars Jalmert

Professor emeritus i pedagogik

Visa sidan på svenska
Works at Department of Education
Email lars.jalmert@edu.su.se
Visiting address Frescativägen 54
Postal address Institutionen för pedagogik och didaktik 106 91 Stockholm

Last updated: May 16, 2017

Bookmark and share Tell a friend