Profiles

Janet Vähämäki

Visa sidan på svenska
Email janet.vahamaki@score.su.se
Visiting address Frescativägen 14A
Postal address Stockholms centrum för forskning om offentlig sektor 106 91 Stockholm

Last updated: September 10, 2019

Bookmark and share Tell a friend