Profiles

Per Jonas Nordell

Jonas Nordell

Professor i civilrätt

Visa sidan på svenska
Works at Department of Law
Telephone 08-16 40 78
Email per-jonas.nordell@juridicum.su.se
Visiting address Universitetsvägen 10 C
Room C 907
Postal address Juridiska institutionen 106 91 Stockholm

Last updated: June 27, 2018

Bookmark and share Tell a friend