Profiles

Oskar Klingborn

Oskar Klingborn

Kursadministratör

Visa sidan på svenska
Works at Department of Law
Telephone 08-16 28 70
Email oskar.klingborn@juridicum.su.se
Visiting address Universitetsvägen 10 C
Room C 798
Postal address Juridiska institutionen 106 91 Stockholm

Last updated: April 20, 2018

Bookmark and share Tell a friend