Profiles

Kerstin Danckwardt-Lillieström

Kerstin Danckwardt-Lillieström

Forskarstuderande

Visa sidan på svenska
Works at Department of Mathematics and Science Education
Email kerstin.danckwardt.lilliestrom@mnd.su.se
Visiting address Svante Arrheniusväg 20 A, E-huset, Arrheniuslab
Postal address Institutionen för matematikämnets och naturvetenskapsämnenas didaktik 106 91 Stockholm

Last updated: February 4, 2021

Bookmark and share Tell a friend