Profiles

Maija L Y Runcis

Universitetslektor

Visa sidan på svenska
Works at Department of History
Telephone 08-16 19 16
Email maija.runcis@historia.su.se
Visiting address Universitetsvägen 10 D, plan 9
Room D 956
Postal address Historia 106 91 Stockholm

Publications

A selection from Stockholm University publication database
 • 2010. Maija Runcis, Bengt Sandin.

  Educational media has been a contested arena in the creation and communication of the Swedish welfare system – it was an important instrument of modernization. In Neither Fish nor Fowl historians Bengt Sandin and Maija Runcis have a close look on how the educational broadcasting was negotiated between government agencies, public inquiries, political and professional interests.The state authorities, civil society organizations, educators and journalists had strong opinions about the role of educational broadcast media that reflected a desire to form the future.Educational programmes were also part of a public service system which increasingly emphasized its independence from state control. But was broadcast education to be a part of public service, a government agency or something else – a red herring? This study provides insights into the struggle over the role of educational media and the political communication in the welfare state.

 • 2007. Maija Runcis.

  Att skydda barn från övergrepp och dåliga familjemiljöer utgör en del i byggandet av det goda samhället och välfärdsstaten. Sedan 1920-talet har ca 6000 barn tvångsomhändertagits av myndigheterna varje år. Boken handlar om de föräldrar som ansetts olämpliga och deras kamp för att behålla sina barn. Olika intressen står mot varandra, både samhället och föräldrarna anser sig ha rätt att tolka vad som är barnets bästa, men samhället har lagen på sin sida.

 • 2006. Maija Runcis, Bengt Sandin.

  Utbildning i radio och tv har spelat en central roll i moderniseringen av samhället, och olika intressen har fått chansen att nå ut till en stor publik med sina budskap. Skolradion krympte kunskapsklyftorna, etablerade nya pedagogiska ramar och formade nya ämnesområden, och förändringens vågor nådde även den obligatoriska skolan. I den här boken ser författarna utbildningsprogrammen i radio och tv som en politisk förhandlingsarena och frågar sig om det var möjligt att inom samma programverksamhet inrymma både granskande journalistik och utbildning. Studien kastar nytt ljus över diskussionen om public-service och mediemarknadens omgestaltning.

 • 2001. Maija Runcis.

  En av de centrala frågorna i denna studie gäller etermediernas, främst UR:s roll som folkbildare för invandrare i Sverige. Folkbildning och utbildning har varit en väsentlig del i den svenska välfärdsmodellen. Men trots att Sverige blev ett invandrarland redan efter andra världskriget dröjde det ända till slutet av 1960-talet innan invandrarna uppmärksammades i utbildningsprogrammen. 1967 producerade skolradion den första radioserien i folkbildningssyfte som vände sig till både svenskar och invandrare. Främlingsfientlighet och intolerans betraktades i programmen som den enskilda och  "enfaldige" svenskens problem, dvs. ett individuellt problem som knappast ansågs känneteckna det kollektiva svenska samhället. Den generella svenska invandrarpolitiken lyftes i stället fram som generös, tolerant och solidarisk. Resultatet blev att "vi" tog hand om "dom" i syfte att nå jämlikhet och rättvisa för alla.

 • 2018. Maija Runcis, Lilita Zalkalns. The Palgrave handbook of women and gender in twentieth-century Russia and the Soviet Union, 365-381

  In the West, the radical social movements of the 1960s were expressed largely through political activism. In Eastern Europe, however, such movements necessarily took a different form. For example, one type of opposition to the Soviet regime was that of alternative cultures and lifestyles, which took a stand against the official ideology and culture. As with other countercultures in the Soviet Union, the impulse nucleus for many radical social movements often gravitated around a public meeting place that could provide the illusion of being separate from the all-pervasive state and societal power structures of the Communist regime. From the 1960s, two such spaces in Soviet Latvia were the café bar Kaza (Goat) and the open-air café Putnu dārzs (Bird Garden) in Riga Old Town, which became dynamic centres for the local youth movement. The leading participants in this informal movement were often intellectuals.

   

  Another type of opposition to the Soviet regime can be identified in the formation of independent religious interest groups, a conscious action that was in direct opposition to the state's ideological objective of the elimination of religion through the promotion of scientific atheism. Informal local religious activism often had links to religious denominations and churches abroad, which only added to the maximal surveillance and persecution by state security organisations that was experienced also by the individuals within these religious movements.

 • 2016. Maija Runcis. Kunskapens tider, 110-127
 • 2015. Maija Runcis. The Soviet past in the post-socialist present, 148-160
 • 2013. Maija Runcis. Baltic Eugenics, 287-301

  The book compares the eugenic projects of Estonia, Latvia and Lithuania and the related disciplines of racial anthropology and psychiatry, and situates them within the wider European context.

 • 2011. Maija Runcis. Baltic Biographies at Historical Crossroads, 53-67
 • 2002. Maija Runcis. Svenska värderingar?, 35-48
Show all publications by Maija L Y Runcis at Stockholm University

Last updated: April 4, 2019

Bookmark and share Tell a friend