Profiles

Malin Tesfazion

Malin Tesfazion

Adjunkt i teckenspråkstolkning

Visa sidan på svenska
Works at The Department of Swedish Language and Multilingualism
Telephone 08-16 32 06
Email malin.tesfazion@su.se
Visiting address Universitetsvägen 10 D
Room D584
Postal address Institutionen för svenska och flerspråkighet 106 91 Stockholm

About me

Lecturer in Sign Language interpreting

Publications

A selection from Stockholm University publication database
  • 2018. Jenny Lindström, Malin Tesfazion, Elisabet Tiselius. Proceedings: Nordic Seminar Umeå February 2018, 68-80

    The BA-programme in Swedish Sign Language and Interpreting, 180 ECTS. university level in Sweden. It is a three-year BA programme divided into six semesters of courses that are both practically and theoretically organized and it leads to a BA in Translation Studies with a focus on SSL interpreting. The first students enrolled in 2013 and graduated in 2016. There was a pause between the first and the second intake so, the second cohort will graduate in June 2018. Since 2015, intake has been regular every autumn, hence the third cohort are due to 2019 and the fourth one to 2020.

  • 2016. Malin Tesfazion, Elisabet Tiselius, Krister Schönström.

    Studien behandlar och beskriver dels hur tolkar upplever att taltolka hörande personer som använder teckenspråk, dels hur hörande personer som använder teckenspråk upplever att bli taltolkade. Två fokusgrupper fick berätta om sina erfarenheter av denna företeelse; teckenspråkstolkar i en grupp och hörande teckenspråkiga i en annan grupp. Genom kvalitativ innehållsanalys identifierades fem teman med de viktigaste aspekterna i frågan. Dessa teman var: 1. Hörandes val av språk i tolkade sammanhang 2. Strategier för att hantera att bli taltolkad 3. Tolkens språkliga utmaningar 4. Ett gott samarbete är avgörande 5. CEFR – självbedömning är svårt. Genom dessa teman framkom att taltolkning av hörande är ett komplext fenomen som kräver särskild hantering. Ett väl utarbetat samarbete är en stor fördel och underlättar tolkens arbete. Det krävs också god kännedom om anledningen till att hörande ibland väljer att teckna i tolkade sammanhang. Det gör att tolken kan slappna av och koncentrera sig på tolkuppdraget. God insikt hos hörande gällande sin teckenspråkskompetens är också eftersträvansvärt. Vanan av att bli taltolkad underlättar situationen eftersom hörande då utarbetar strategier för att tåla att parallellt med den egna produktionen höra taltolkningen. 

Show all publications by Malin Tesfazion at Stockholm University

Last updated: August 1, 2019

Bookmark and share Tell a friend