Profiles

Maria Mårtensson Hansson

Forskare, Professor

Visa sidan på svenska
Telephone 08-674 74 16
Email maria.martensson.hansson@score.su.se
Visiting address Frescativägen 14 A
Room 453
Postal address Stockholms centrum för forskning om offentlig sektor 106 91 Stockholm

Last updated: October 11, 2018

Bookmark and share Tell a friend