Profiles

Maria Zadencka Professor i polska språket och litteraturen

Maria Zadencka

Professor of Polish

Visa sidan på svenska
Works at Department of Slavic and Baltic Studies Finnish Dutch and German
Telephone 08-16 43 84
Email maria.zadencka@slav.su.se
Postal address Institutionen för slaviska och baltiska språk finska nederländska 106 91 Stockholm

Last updated: September 30, 2018

Bookmark and share Tell a friend