Profiles

Pia Nordin. Foto: Privat

Pia Nordin

Kommunikatör

Visa sidan på svenska
Works at The Department of Swedish Language and Multilingualism
Telephone 08-16 31 42
Email pia.nordin@su.se
Visiting address Institutionen för svenska och flerspråkighet
Room D 698
Postal address Institutionen för svenska och flerspråkighet 106 91 Stockholm

About me

Communicator and web editor

I work as a communicator and am responsible for our websites at The Department of Swedish Language and Multilingualism, including The Centre for Research on Bilingualism and The Institute for Interpreting and Translation Studies.

Editing and layout

 • Posters: Education, Higher seminars/colloquia, conferences
 • Folders: Education, conferences
 • Forms: Education
 • Doctoral theses (Scandinavian Languages 2004–2017, Bilingualism 2015–2017)
 • Writings/books published by the department.
 • Tisus: layout (until 2017)

DiVA administration

I am one of the DiVA publication-database administrators at the department.

Education

 • I have a B.A. in Swedish and has a degree in Swedish Language Consultancy from Stockholm University.
 • I've studied Swedish sign language for two years at a folk high school.
 • Courses:
  • Stockholm University: Children's Language Development, 3 x Criminology, Literature for Children and Young Adults, 2 x Danish, Onomastics, 3 x Pedagogy, Volcanoes of the World.
  • University of Helsinki: Swedish in Finland.
  • Aarhus University: Danish – Language and Literature.

Teaching

During 2003–2009 I was teaching writing and Word templates/word processing.

 

Publications

A selection from Stockholm University publication database
 • 2002. Pia Nordin, Per Ledin, Per Ledin.

  Sammanfattning: I denna uppsats genomför jag en kvalitativ analys i tre steg av webbkommunikationen hos Institutionen för nordiska språk vid Stockholms universitet. Mitt syfte är att få en helhetsbild av webbkommunikationen genom att undersöka webbplatsens struktur, användarvänlighet och produktion. Min utgångspunkt är institutionens webbplats <www.nordiska.su.se> och jag fastställer strukturen genom att kartlägga länkar, sidtyper och sidlayout. Genom deltagande observation med studenter undersöker jag webbplatsens användarvänlighet, och genom att intervjua personal fångar jag produktionen av webbplatsen.

  Mitt resultat visar att webbplatsen innehåller ett stort antal sidor och länkar, samt saknar en genomtänkt struktur och bra navigeringshjälpmedel vilket gör den svårnavigerad. Produktionen av webbplatsen är ett resultat av några av personalens arbete, som är en automatisk förlängning av deras ordinarie arbetsuppgifter. De saknar riktlinjer för webbplatsens innehåll och hur den ska vara strukturerad för att vara så användarvänlig som möjligt.

  Jag avslutar med att ge rekommendationer för hur webbplatsen skulle kunna bli mer strukturerad och användarvänlig.

Show all publications by Pia Nordin at Stockholm University

Last updated: May 26, 2020

Bookmark and share Tell a friend