Stockholm university logo, link to start page
Gå till denna sida på svenska webben

Pia Nordin

About me

I am a Communications officer and I am responsible for our websites at Department of Swedish Language and Multilingualism, including Centre for Research on Bilingualism and Institute for Interpreting and Translation Studies (see links to the right for desktop, or below for cellphone).

Editing and layout

In my work, I produce and / or layout posters, leaflets / brochures, books / anthologies / festival publications / reports about our education, higher seminars / colloquia, research projects and conferences / workshops. Earlier I have also done the finale editing for our doctoral dissertations (in mainly Scandinavian languages, in 2004–2017).

DiVA administration

I am the main DiVA administrator (publication database) at the department.

Social media

I handle the department's Facebook site and YouTube channel (see links to the right for desktop, or below for cellphone).

Teaching

During 2003–2009 I was teaching writing and Word templates/word processing.

 

Publications

A selection from Stockholm University publication database

 • Vägledd via webben

  2002. Pia Nordin, Per Ledin, Per Ledin.

  Sammanfattning: I denna uppsats genomför jag en kvalitativ analys i tre steg av webbkommunikationen hos Institutionen för nordiska språk vid Stockholms universitet. Mitt syfte är att få en helhetsbild av webbkommunikationen genom att undersöka webbplatsens struktur, användarvänlighet och produktion. Min utgångspunkt är institutionens webbplats <www.nordiska.su.se> och jag fastställer strukturen genom att kartlägga länkar, sidtyper och sidlayout. Genom deltagande observation med studenter undersöker jag webbplatsens användarvänlighet, och genom att intervjua personal fångar jag produktionen av webbplatsen.

  Mitt resultat visar att webbplatsen innehåller ett stort antal sidor och länkar, samt saknar en genomtänkt struktur och bra navigeringshjälpmedel vilket gör den svårnavigerad. Produktionen av webbplatsen är ett resultat av några av personalens arbete, som är en automatisk förlängning av deras ordinarie arbetsuppgifter. De saknar riktlinjer för webbplatsens innehåll och hur den ska vara strukturerad för att vara så användarvänlig som möjligt.

  Jag avslutar med att ge rekommendationer för hur webbplatsen skulle kunna bli mer strukturerad och användarvänlig.

  Read more about Vägledd via webben

Show all publications by Pia Nordin at Stockholm University