Profiles

Petra Johansson

PhD student

Visa sidan på svenska
Works at Department of Slavic and Baltic Studies Finnish Dutch and German
Email pjo@slav.su.se
Postal address Institutionen för slaviska och baltiska språk finska nederländska 106 91 Stockholm

Last updated: April 22, 2020

Bookmark and share Tell a friend