Profiles

Richard Carlsén

Studievägledare

Visa sidan på svenska
Works at Department of Culture and Aesthetics
Telephone 08-16 46 80
Email richard.carlsen@su.se
Visiting address Frescativägen 22B-26
Room 255
Postal address Institutionen för kultur och estetik 106 91 Stockholm

Last updated: February 13, 2019

Bookmark and share Tell a friend