Profiles

Göran Rossholm

Göran Rossholm

Professor emeritus

Visa sidan på svenska
Works at Department of Culture and Aesthetics
Telephone 08-16 35 36
Email goran.rossholm@littvet.su.se
Postal address Institutionen för kultur och estetik 106 91 Stockholm

Last updated: November 17, 2018

Bookmark and share Tell a friend