Profiles

Sara Johansson

Administratör

Visa sidan på svenska
Works at Department of Mathematics and Science Education
Telephone 08-120 768 48
Email sara.johansson@mnd.su.se
Visiting address Svante Arrheniusväg 20 A, E-huset, Arrheniuslab
Postal address Institutionen för matematikämnets och naturvetenskapsämnenas didaktik 106 91 Stockholm

Last updated: November 14, 2019

Bookmark and share Tell a friend