Profiles

Toivo Burlin 2016.

Toivo Burlin

Biträdande lektor

Visa sidan på svenska
Works at Department of Culture and Aesthetics
Telephone 08-16 19 15
Email toivo.burlin@music.su.se
Postal address Institutionen för kultur och estetik 106 91 Stockholm

About me

Assistant Professor in Musicology.

Born in 1972. Education: Umeå, Uppsala and Gothenburg University 1993-2001, EMS, Stockholm, Ljungskile Folkhögskola, Sveriges Radio (Göteborg, Umeå), master of arts 2002, postgraduate studies in musicology at the University of Gothenburg 2004-2008, Ph D., musicology, University of Gothenburg 2008: The Imaginary Room: Recording Practices and Production of Art Music Phonograms in Sweden 1925-1983 (diss.).

Teaching

Pedagogical experience

I have ten years of pedagogical experience full-time teaching in audio and music production and musicology, at several universities, including Dalarna university, University of Skövde and Stockholm university, with guest lectures at Åbo akademi university in Turku, Finland, and University of Oslo, Norway. 
Previous and current education areas includes sound and music production, theory of science and scientific writing, 20th century Art Music (including electronic music/EAM) in Sweden, Popular music (in all forms, including jazz and game music), Folk Music in Sweden and ethnomusicology, and music media technologies.

Research

Research areas: Sound and music production, music media technologies and mediatization, music and spatiality, 20th century Art music, Folk music and Popular music - with emphasis on production aspects and Swedish conditions.

 

Research projects

Vardagens apparatur. Musikens medialisering, disciplinering och lokalisering, i Sverige 1900-1970. VR-finansierat 2016-2018 med Ulrik Volgsten, Örebro universitet, Alf Björnberg, Göteborgs universitet och Tobias Pontara Göteborgs universitet.

Saivos sång: musik, ljud och rum i föreställningar om naturväsendet vitras representationer. (pågående musiketnologiskt projekt med ”sound studies”-och produktionsperspektiv)

Musik och spatialitet i 2000-talets amatör- och semiprofessionella musikproduktion. 

Publications (selection): 

Referee-rated original texts:

Burlin, Toivo (2015) Experimentell musikproduktionsvetenskap som kulturforskande musikvetenskap: Ett produktionsperspektiv på musik. Dansk Musikforskning Online Særnummer, 2015: Lyd- og musikproduktion / Danish Musicology Online Special Edition, 2015: Sound and Music Production. ISSN 1904-237X. http://www.danishmusicologyonline.dk

Workshops:

Burlin, Toivo (2017) Sounds and Songs from the Amateur Super Sonic Scientist(s): The Taoe Recorder and Home Tape Recording Culture in Sweden 1950-1970. Workshop med John Durham Peters 5 juni 2017, Stockholms universitet.  

Referee-rated conference papers: 

Burlin, Toivo (2016) En aktuell vetenskap om musiken: Är musikvetenskaplig forskning om nutidens musiksamhälle möjlig? Musikliv i snabb förändring – hur förändras forskningen? Kungliga Musikhögskolan i Stockholm, 16 –17 november 2016.

Burlin, Toivo (2015) Musik och spatialitet i 2000-talets amatör- och semiprofessionella musikproduktion. Vidgade vyer över musiken. Stockholms universitet 25–26 november 2015. http://mirac.se/wp-content/uploads/2015/11/Abstracts.pdf

Burlin, Toivo (2015) Experimentell musikproduktionsvetenskap som kulturforskande musikvetenskap. 2. Nordiske konference om lyd- og musikproduktion Aalborg universitet, Aalborg 12-13 maj 2015. http://www.kommunikation.aau.dk/forskning/vidensgrupper/mask/lmp2015

Burlin, Toivo & Volgsten, Ulrik (2015) Everyday Devices: Mediatisation, Disciplining and Localisation of Music in Sweden 1900–1970. Mediatisation of Culture and Everyday Life. An international Research Workshop, Skeppsholmen, Stockholm 23–24 april 2015. http://www.mediatization.eu/fileadmin/user_upload/pdf/conferences_calls/MediatisationStockholm2015Programme.pdf

Books and book chapters

Burlin, Toivo (2015) Musik av Urminnes Hävd: Perspektiv på Norrlåtars fonogramproduktion 1974–1994. Fagerheim, Paal & Ove Larsen (red.) Musikk, folk og landskap: Musik fra Nordomraadene. Orkana akademisk forlag. ISBN 978-82-8104-273-5.

Burlin, Toivo & Pettersson, Tobias (2015) Av kärlek till musiken: Sällskapet Lilla Parnassen 75 år. Utgivet av Sällskapet Lilla Parnassen. ISBN: 978-91-637-9918-1.  

Last updated: March 23, 2018

Bookmark and share Tell a friend