Profiles

Kristina Jerner Widestedt

Universitetslektor

Visa sidan på svenska
Works at Department of Media Studies
Telephone 08-16 47 82
Email kristina.widestedt@ims.su.se
Visiting address Karlavägen 104 plan 4-5
Room A5 559
Postal address Institutionen för mediestudier 115 93 Stockholm

Publications

A selection from Stockholm University publication database
  • 2019. Kristina Widestedt. Screening protest, 230-247
  • 2016. Kristina Widestedt. Royal heirs and the uses of soft power in nineteenth-century Europe, 45-61
  • 2015. Kristina Widestedt. Politik och passion, 189-224
  • 2015. Anna Roosvall, Kristina Widestedt. Mediers känsla för kön, 35-53

    Intersektionalitet är ett begrepp som alltmer kommit att influera genus- och feministisk forskning under senare år. Det har dock mer sällan applicerats i mediestudier. I det följande diskuterar och operationaliserar vi intersektionella angreppssätt i relation till mediestudier. Vi utgår ifrån ett par exempelartiklar som vi inledningsvis analyserar med fokus på olika sociala kategorier såsom kön, klass, etnicitet och nationalitet, för att sedan övergå till en integrerad intersektionell analys där kategorierna ”griper in i varandra” och smälter sam- man. Utifrån dessa exempel definierar vi intersektionalitetssstudier närmare och diskuterar fördelar såväl som svårigheter med intersektionalitet som metod. För att ytterligare belysa hur intersektionella angrepssätt och mediestudier kan korsbefrukta varandra, redogör vi sedan för ett antal avgörande traditioner inom medie- och kulturforskningen och diskuterar betydelsen av hur man där förstår makt, sanningsanspråk, identitet och representation – vilka alla utgör centrala ingredienser också i intersektionella angreppssätt. Avslutningsvis argumenterar vi för en ökad användning av intersektionella perspektiv i mediestudier; för en ökad uppmärksamhet kring komplexiteten i mänskliga identiteter och (makt-)relationer i medieutbudet såväl som i samhället.

  • 2009. Kristina Widestedt. Media and monarchy in Sweden, 47-58
  • 2008. Kristina Widestedt. Nordicom Review 29 (1), 45-62

    The objective of this article is to investigate the relationship between concerns for diversity and concerns for gender equality in broadcasting companies from Sweden, the UK and the US. This is carried out through analyses of policy documents accessible on the companies' websites. The contents of the policies and their definitions of diversity are discussed in a context of gender equality and multiculturalism. The concluding results of the study indicate national differences in definitions and applications of diversity, but also, and more importantly, a similar tendency in all three countries to subordinate concerns for gender equality to concerns for diversity.

Show all publications by Kristina Jerner Widestedt at Stockholm University

Last updated: April 17, 2019

Bookmark and share Tell a friend