AI for Executives ny utbildning för chefer

Den 19-20 september startade det nya programmet ”AI for Executives” för yrkesverksamma chefer och ledare.

Det blev två lyckade dagar där de 36 deltagarna fick en introduktion till AI samt föreläsningar om neurala nätverk, strukturering av data och språkmodeller och om vad Chat GPT egentligen är. Deltagarna fick också tillämpa och genomföra övningar av beslutsmodeller för att införa AI i sina organisationer.

Programmet leddes av Ian Richardson och inkluderade även gästföreläsare från Umeå universitet och Rise samt nyckelpersoner från det nationella centret AI Sweden, som också är medarrangörer av programmet.

Läs mer om AI Sweden

Läs mer om AI for Executives