Om Executive MBA-programmet

Executive MBA-programmet vid Stockholms universitet är ett internationellt ackrediterat ledarutvecklingsprogram vid ett av de högst rankade universiteten i världen.

Programmets tema är "Att leda i en dynamisk och komplex omvärld" och kurserna är utformade för att stärka dina färdigheter inom relevanta områden i syfte att ge dig som deltagare ett holistiskt och fokuserat perspektiv på affärsstyrning.

Programmet är förankrat i principer för ansvarsfull ledarutbildning, med stark tonvikt på etik och hållbarhet. Våra deltagare uppmuntras att ifrågasätta traditionella antaganden och möta utmaningen av osäkerhet och komplexitet i omvärlden. Utvecklingen av kritiskt tänkande och adaptiva ledarskapsfärdigheter är centrala genom hela programmet.

 

 

 

 

Executive MBA-programmet består av 15 kurser som ges under fyra terminer på deltid:

Termin 1

Hållbarhet, etik och ledning
Ledarskap, organisation och förändring
Ekonomi och globala marknader
Risk och Resiliens
Personlig utveckling (termin 1-3)
Entreprenörskap (termin 1-3)

Termin 2

Globala leverantörskedjor och logistik
Redovisning och rapporteringsstandarder
Talent Management och framtidens arbetsliv
Personlig utveckling (termin 1-3)
Entreprenörskap (termin 1-3)
Strategisk marknadsföring: Perspektiv och utmaningar (termin 2-3)
Teknikadoption och Datastrategi (termin 2-3)

Termin 3

Strategi och innovation
Finansiell strategi
Verksamhetsstyrning på dynamiska marknader
Personlig utveckling (termin 1-3)
Entreprenörskap (termin 1-3)
Strategisk marknadsföring: Perspektiv och utmaningar (termin 2-3)
Teknikadoption och Datastrategi (termin 2-3)

Termin 4

Examensarbete MBA-uppsats

Programmets upplägg

Executive MBA-programmet inleds med en introduktionsvecka i september. De tre första terminerna innehåller kurstillfällen på campus, torsdag eftermiddag och fredag varannan vecka, samt ett online-seminarium på måndagskvällar varannan vecka. Det förekommer även en del studiearbete mellan föreläsningarna kopplat till varje kurs.

I slutet av den andra terminen genomförs en internationell studieresa med föreläsare som tar upp olika aspekter av internationellt bolags- och affärsliv.

Den fjärde avslutande terminen innehåller ett vetenskapligt grundat och praktiskt uppsatsarbete inriktat på en strategisk aspekt kopplad till din organisation eller bransch.

Undervisningsspråk är i huvudsak svenska, men en stor del av kurslitteraturen och vissa kurser kan vara på engelska. All litteratur ingår i programavgiften och allt inläsningsmaterial finns tillgängligt i god tid innan respektive kurstillfälle på lärplattformen.

Programmets innehåll uppdateras kontinuerligt och därför kan kurser tillkomma eller tas bort från ovan förteckning.

Studieresa

En studieresa genomförs under programmets andra termin. För närvarande har vi ett samarbete med Nova School of Business and Economics i Lissabon, Portugal. Under studieresan kombineras föreläsningar på Nova SBE:s campus med företagsbesök. Under resan ges möjlighet till nätverkande med både svenska företag på plats samt lokala små och stora företag som har handel med Sverige.

Läs mer om Nova School of Business and Economics i Lissabon

Nova School of Business and Economics i Lissabon, Portugal
Nova School of Business and Economics i Lissabon, Portugal

 

 

Undervisning sker på plats med andra deltagare i slutet av varannan vecka, torsdag eftermiddag/kväll och fredag heldag. Nästa utbildningsstart är hösten 2024.

 

Kursernas examinering består av bland annat skriftliga inlämningsuppgifter samt aktivt deltagande vid föreläsningstillfällena och under online-seminarierna. Ett vetenskapligt grundat och praktiskt inriktat uppsatsarbete genomförs under den avslutande terminen (15 ects) inriktat på en strategisk aspekt kopplad till din verksamhet/ organisation.

Executive MBA-programmet leder till en Ekonomie Magisterexamen (Master of Science in Business Administration) och omfattar 60 akademiska högskolepoäng (ects). Studieintyg samt examensbevis jämte diplom erhålls efter framgångsrikt genomfört program och delas ut under en ceremoni efter avslutad utbildning.

 

Nästa möjlighet att söka är till programstarten hösten 2024. Antagning pågår nu till denna programstart.

Förkunskaper

Lämpliga förkunskaper är examen på grundnivå omfattande minst 180 högskolepoäng, eller motsvarande. Vi lägger även stor vikt vid gedigen yrkeserfarenhet, inställning, motivation samt förmåga att tillgodogöra sig programmet och bidra till den egna organisationens och verksamhetens framtida utveckling.

Ansökan

Antagningsprocessen består av tre steg. Det går inte att bara anmäla sig till denna utbildning utan din ansökan behöver gå igenom alla tre steg.

 1. Intresseanmälan via formulär nedan för att genom e-mail ta del av grundinformation.
 2. Personligt besök som bokas via executive@sbs.su.se
 3. Inlämning av en helt ifylld ansökan.

Det personliga besöket syftar dels till att ge fördjupad förståelse för programmet och dels till att ta reda på om den sökande har potentialen att genomföra programmet framgångsrikt och kunna bidra med nytta för sin verksamhet. Vi går igenom varje ansökan individuellt och ser till erfarenhetsnivå, aktuell och framtida roll samt tar hänsyn till den sökandes och arbetsgivarens behov. Sökande får normalt ett antagningsbesked inom några dagar och senast inom två veckor.

 

 

Deltagaravgift och avdragsrätt

Programavgiften för deltagande är 450 000 kronor (moms tillkommer) som delas upp i fyra terminsavgifter på 112 500 kronor. All kurslitteratur samt alla måltider under kursdagarna ingår i avgiften. Ev reskostnader tillkommer.

Den organisation som stödjer din programanmälan och ditt deltagande måste vara en juridisk person, som aktiebolag (även statligt och kommunalt ägda), handelsbolag, ekonomisk förening, ideell förening eller stiftelse, stat, kommun och landsting.

Då vårt Executive MBA-program är till nytta för din organisation använder sig många organisationer av avdragsrätt för utbildningskostnaderna.

 

För alla våra Executive MBA alumner anordnar vi mingelkvällar eller andra nätverksaktiviteter under temat forskning och arbetsliv.

Där får du möjlighet att träffa andra Executive MBA deltagare, ta del av den senaste forskningen och diskutera aktuella utmaningar som din verksamhet eller du själv står inför.

 
 

För den fortlöpande kvalitetssäkringen av programmet samlar vi regelbundet vår Program Quality Advisory Board. Den består av representanter för vår fakultet som undervisat på programmet samt av tidigare programdeltagare från olika branscher.

Idag består vår Advisory Board av:

 • Anders Parment, Ek dr och universitetslektor Marknadsföringssektionen SBS
 • Tony Apéria, Ek dr och universitetslektor Marknadsföringssektionen SBS
 • Susanne Weinberg, Sektionsledare Redovisningssektionen SBS
 • Caroline Lundgren-Brandberg, Sales and Business development, Deedster (MBA-grupp 2015-2017)
 • Martin Allerby, Country Sales Manager, Jehander (MBA-grupp 2016-2018)
 • Einar Halldin, Grundare av More Sailing AB (MBA-grupp 2018-2020)
 • Patrick Lepierre, VD Dipart Entreprenad AB (MBA-grupp 2018-2020)
 • Karin Agerman, Chief Research and Development Officer, CombiGene AB (MBA-grupp 2018-2020)
 • Anna Hellman, Brand Strategisk/Entrepreneur (MBA-grupp 2019-2021)
 • Peter Thomelius, Kompetensförsörjnings- och HR-chef, Visita (MBA-grupp 2019-2021)
 

Kontakt

Operations Manager
På denna sida