Carina Kjellberg, Group Sustainability Director Dechra Pharmaceuticals PLC

Carina Kjellberg har stärkt sitt ledarskap, på både djupet och bredden. "Det är som att bygga lager efter lager av muskler på ett skelett", beskriver hon Executive MBA-programmet på Stockholms universitet.

Vi träffas i en naturskön miljö på Stora Wäsby gård utanför Stockholm där Carina Kjellberg är Group Sustainability Director Dechra Pharmaceuticals PLC.

"Det är en fantastiskt härlig arbetsmiljö", säger Carina Kjellberg och visar in till ett sammanträdesrum med breda golvplankor, takbjälkar och fönster från golv till tak som vetter ut mot slottsparken. Carina Kjellberg valde 2018 att varva arbetet här med studier på Executive MBA-programmet vid Stockholm Business School, Stockholms universitet.

Carina Kjellberg
Carina Kjellberg, Group Sustainability Director Dechra Pharmaceuticals PLC.

"Jag kunde fortsätta att arbeta heltid parallellt med studierna som går på halvfart. Visst var det tufft, men det finns aldrig en "bättre" tid. Får man chansen att läsa en MBA, skall man absolut ta den", menar hon.

Det är lite svårt för Carina Kjellberg att sätta fingret på den vardagliga chefsnyttan hon får av den avancerade ledarskapsutbildningen. "Den ger ett fördjupande, på hela bredden, inte en quick fix."

"Det finns absolut bitar här och där som jag kan applicera direkt, men mycket handlar om att få teorin bakom. Det blir som att bygga lager efter lager av muskler på ett skelett", förklarar hon.

Executive MBA-programmet på Stockholms universitet utgår från ett vetenskapligt grundat och kritiskt granskande förhållningssätt. "Programmet visar på flera alternativ, olika koncept och nya vägar att göra saker på inom ledarskap och management."

"Framför allt ger det en hjälp att hitta möjliga lösningar. Du får tillgång till en lättillgänglig bank av verktyg. Kommer du in på en problemställning, så blir det enklare att hitta ett sätt att angripa den."

De nya kunskaperna blir riktmärken som hjälper chefen att hitta sin egen väg som chef.
Som chef i ett internationellt bolag behöver Carina Kjellberg ha ett globalt perspektiv. Nya kunskaper inom områden som supply chain management och finansiell strategi blev användbart under den oroliga perioden inför Brexit.

"Att jag har fått bättre kunskap inom teori har också gett mig bättre förståelse för mina chefers beslutsfattande och hur de agerar strategiskt och organisatoriskt."
"De delarna av utbildningen som rör internationell handel och strategi har gett mig allra mest. Nu har jag en ökad förståelse för den globala värld vi lever i och för ledningsarbete i internationella organisationer. Förändringar i världen påverkar hur vi driver handel och våra företag – här finns en ständig utveckling och dynamik."

Här märks en tydlig fascination hos Carina Kjellberg.
"Omvärld handlar om så oändligt mycket! Hur fungerar människor och samhällen? Det sträcker sig över sådant som strategi och psykologi. Varför gör vi som vi gör? Varför tänker vi som vi gör? Varför reagerar vi så ofta, istället för att aktivt tänka? Där har jag fått mig en och annan tankeställare", säger hon.

De nya kunskaperna har gett henne en ökad medvetenhet och fler valmöjligheter i ledarskapet och beslutsfattandet. Hon beskriver det som att kunna leda på ett mer aktivt och etiskt sätt, att inte bara reagera. Det blir ledarskap på en ny nivå. "Nu får jag med mig forskningen bakom, som stöd i det. Det hjälper mig att tydligare förklara: varför måste vi göra på det här viset. Du får mer tyngd i dina beslut när du själv har bättre förståelse. Då kan du kommunicera bättre som chef. Det gör dig också tydligare och mer transparent."
Helheten helt enkelt. Den som var så svår att sätta fingret på. Men som kan göra hela skillnaden.

Ytterligare en viktig faktor i ledarskapslyftet som den tuffa tvååriga deltidsutbildningen innebar var det utbyte som deltagarna på programmet fått av varandra. De blev en tajt grupp under programmet. "Jag har fått vänner för livet här."

Hon var redan tidigare övertygad om att ”olika är bra”. Nu får hon det bekräftat. I gruppen av programdeltagare finns chefer från olika branscher, på olika nivåer och allt från egenföretagare till chefer på storbolag. Det är stor åldersspridning och en jämn fördelning av män och kvinnor.

"Alla kommer in med olika erfarenhet, ansvarsområden och olika tänkesätt. Att se vad som händer inom oss, vad vi tar åt oss av och fördjupar oss i... Det ger otroligt mycket."

Vill du veta mer om Executive MBA-programmet?

Gör en intresseanmälan

På denna sida