Uppdragsutbildning

Executive Education vid Stockholm Business School erbjuder uppdragsutbildning inom företagsekonomi. Förutom Executive MBA-programmet kan vi erbjuda skräddarsydda kurser och program till företag och organisationer.

Vi kan erbjuda olika typer av skräddarsydda utvecklingsinsatser för yrkesverksamma. Det kan vara allt ifrån enstaka dagar till längre program om flera dagar. Utbildningsinsatserna kan vara antingen poänggivande eller utan akademiska poäng, beroende på omfattning och ambitionsnivå.

Vi samarbetar även med forskare från andra lärosäten för att hitta den rätta kompetensen för respektive utvecklingsinsats.

Vår ambition är att vara en samtalspartner i frågor kring kompetensförsörjning och kompetensut­veckling till våra potentiella uppdragsgivare. Vårt mål är att föra ut den senaste forskningen till yrkesverksamma. För att göra forskningen tillämpbar i en organisation krävs också ett praktiskt förhållningssätt. Genom våra kontakter med det praktiska arbetslivet har vi möjlighet att hitta vägar för att uppnå detta.

 

AI for Executives

AI for Executives är ett sex dagars program för ledare som har tagits fram av uppdragsutbildningsverksamheterna vid tre av Sveriges största universitet, i samarbete med experter på tillämpad digital transformation vid AI Sweden. Programmet är riktat till högre chefer som saknar det tekniska kunnandet.

Läs mer om AI for Executives

 

Foto: Rickard Kilström
 

Kontakt

Studierektor
Operations Manager
På denna sida