AI for Executives

Ta kontroll över den strategiska AI-resan i din organisation i dag! AI for Executives är ett sex dagars program för ledare som har tagits fram av uppdragsutbildningsverksamheterna vid Stockholms universitet, Uppsala universitet och Göteborgs universitet, i samarbete med experter på tillämpad digital transformation vid AI Sweden.

Programmet i Stockholm våren 2024 är FULLBOKAT.

Anmäl dig till programomgång hösten 2024

Programmet är riktat till högre chefer som saknar det tekniska kunnandet. Deltagarna kommer att få kunskap, expertinsikter och praktiska tillvägagångssätt för att börja leda transformationen eller implementeringen av AI i sina organisationer och branscher.

Expertföreläsare med bakgrunder inom näringsliv, akademi och politik ger dig en utförlig översikt över viktiga strategiska beslut vid implementering av AI-projekt i din organisation. Utöver de uppenbara tillfällena till lärande och nätverkande som presenteras i programmet kommer deltagarna att få en introduktion till AI Swedens ekosystem av experter.

Läs mer om programmet AI for Executives

 
  • En tillämpad inlärningsupplevelse som levereras av tankeledare inom AI och som förklarar AI på ett begripligt sätt och ger en översikt över dess möjligheter och begränsningar.
  • Förmågan att förstå grunderna i AI/maskininlärning och kunna kommunicera med viktiga aktörer/kollegor.
  • Förståelse för hur AI används globalt, med många konkreta exempel på tillämpningar, ställt mot en bakgrund av geopolitiska och etiska överväganden.
  • Förståelse för beredskapen och potentialen för AI i din organisation – och medvetenhet om vilka kompetensluckor som finns och vilka utmaningar som införandet medför.
  • Fortlöpande återkoppling på AI-relaterade förändringsplaner och tillgång till ett nätverk med likasinnade ledare.
  • En introduktion till AI Swedens tjänster och ekosystem – en potentiellt ovärderlig resurs när du vill utveckla strategier inom detta område.
  • Ett intyg om avslutad utbildning från partneruniversitet i samarbete med AI Sweden.
 

AI for Executives är ett program på totalt 6 dagar som är indelat i fyra moduler. De första tre modulerna består av 2+1,5+1,5 dagar fördelat på tre tillfällen och levereras av respektive universitets leverantör av uppdragsutbildning.

Den fjärde modulen är ett heldags-evenemang som hålls av AI Sweden och som sammanför deltagande ledare över hela Sverige och introducerar dig som deltagare till AI Swedens ekosystem.

Den första programomgången startar i september 2023 och levereras av och vid Stockholms universitet på campus Albano.

Programmet hålls på svenska och även till viss del på engelska för att ge utrymme för internationella forskare och experter att medverka.

 

 

Modulernas struktur och innehåll byggs på under de första fem dagarna för att ge en omfattande grundutbildning inom strategiskt AI-tänkande. Det sista evenemanget, som inbegriper presentationer av branschexperter inom AI Swedens utökade ekosystem, sammanför programdeltagare från hela Sverige för att nätverka och lära sig mer om viktiga AI-tekniker samt introducera deltagarna till ett ovärderligt nätverk av experter som utgör ett stöd i utvecklingen av strategier för att införa AI.
 

Moduler

1. AI och verksamheten

Du introduceras för AI/maskininlärning och dess underliggande tekniker, möjligheter och begränsningar. Vi utforskar potentialen för AI genom att titta på de många datadrivna affärs- och industritillämpningar som har utvecklats under de senaste åren

2. Strategisk AI

I den här modulen kommer vi att ta upp de långtgående konsekvenserna av AI/maskininlärning för verksamhetsstrategin och varför vi behöver ta oss bort från föreställningen att teknik är ett IT-problem. Behovet för organisationer att anta en strategisk process för införande av AI samtidigt som de förblir öppna för osäkerhet och utforskande är mycket viktigt – att balansera effektivitet med anpassningsförmåga är nämligen en grundförutsättning för strategisk AI-användning.

3. AI-transformation

Den tredje modulen sammanför teman från de två första sessionerna och handlar i praktiken om att gå vidare i våra organisationer, få en tydlig strategisk förståelse för de frågor som står på spel och säkerställa det långsiktiga stöd som krävs för AI-transformation. Du kommer att få diskutera de verkliga kostnaderna för AI-transformation och reflektera över den tid som krävs för att leverera en meningsfull förändring. I korthet – en färdplan och en startpunkt för framtida strategisk AI-användning.

4. Lärande och samarbete

(en heldag nätverksevent i samarbete med AI Sweden)

Den fjärde modulen arrangeras av AI Sweden och är en möjlighet för deltagarna att träffas och diskutera AI-utmaningar med deltagare från andra organisationer runt om i Sverige. Modulen kommer att ge djupgående kunskap om viktiga områden som språkteknologier, edge learning osv. Modulen utgör visserligen den sista dagen av programmet AI for Executives, men den är utformad som startpunkten på en fortlöpande och långsiktig väg mot införande av AI.

 

Programomgång hösten 2024 - Stockholms universitet

Modul 1: den 12-13 november 2024
Modul 2: den 2-3 december 2024
Modul 3: den 4-5 februari 2025
Modul 4: samt ett heldagsevent den 19 mars 2025

Du erhåller 10% rabatt vid registrering innan den 31 augusti 2024.
Du erhåller 10% rabatt om ni anmäler två eller flera deltagare från samma organisation.

Anmäl dig här till programomgång hösten 2024

 

 

Priset för 6-dagarsprogrammet, inklusive alla måltider, är 67 500 SEK ex moms.

För att kunna leverera en programupplevelse av hög kvalitet och säkerställa programmets resultat är deltagarantalet för varje program begränsat. Registrera dig tidigt för att försäkra dig om en plats.

 

 

AI for Executives samlar en rad talare, såväl forskare som praktiker, i syfte att förklara AI och även beskriva den senaste utvecklingen och tänkandet. Följande talare är redan engagerade för AI for Executives-programmet och andra kommer att läggas till under de kommande veckorna. Observera att programmet kommer att ha en specifik uppsättning av talare i varje stad – exakta detaljer kommer att tillhandahållas innan programmet börjar.

 

Några av talarna som medverkar i programmet

Göran Lindsjö

Göran Lindsjö, AI Sweden, är internationell rådgivare inom strategiska AI-frågor med många års erfarenhet som entreprenör och företagsledare inom AI. Göran har även från Regeringskansliet arbetat med AI och med styrningsfrågor inom digitalisering av svensk offentlig förvaltning.

 

 

 

 

Sepideh Pashami

Sepideh Pashami, Senior Researcher vid Data Analysis Unit, Digital Systems Division, RISE, Co-PI för forskningsprojektet Learning and Sharing under Privacy constraints (DataLEASH) på Digital Futures.

 

 

 

 

Conny Svensson

Conny Svensson, chef för AI Transformation vid AI Sweden. Innan denna roll, mångårig erfarenhet av att arbeta med kunder inom alla sektorer, som VP Consulting och Head of AI & Digital Transformation med CGI.

 

 

 

 

Ian Richardson

Ian Richardson, PhD, Director Executive Education, vid Företagsekonomiska institutionen, Stockholms universitet. Han föreläser inom områdena strategi, ledarskap, förändring och digital transformation. Han är en av arkitekterna bakom AI for Sweden-programmet och har lång erfarenhet av arbete inom de europeiska medie- och tekniksektorerna.

 

 


 

Björn Hertzberg

Björn Hertzberg, VD, Algorete.io. Efter att ha tillbringat 20+ år inom data- och analysområdet har Björn arbetat med ett flertal organisationer inklusive H&M (chef för datavetenskap) och NASDAQ (chef för ekonomisk & statistisk forskning, Norden).

 

 

 

 

Johan Ripgården

Johan Ripgården, Concept Manager – Analytics & AI på Atea Sverige, samt senior rådgivare till många datadrivna organisationer.

 

 

 

 

 

Fredrik Eng Larsson

Fredrik Eng Larsson, docent vid Företagsekonomiska institutionen, Stockholms universitet. Fokuserad på supply chain management och i synnerhet hur stora och opålitliga data kan utnyttjas för att analysera och förbättra supply chain-verksamheten. Han är också en av grundarna av Akuret, en SaaS-lösning designad för detaljhandelsförsörjningskedjor, som ger detaljerad analys om när och var lagerinexakthet byggs upp.

 

 

 

Darek Haftor

Darek Haftor, professor i informationssystem vid Uppsala universitet. Arbetar med frågan om hur man kan använda digitala teknologier för att skapa affärsvärde. Han är expert på digitala affärsmodeller, hur man ökar produktiviteten när man använder digital teknik och implementerar digitala transformationer i organisationer.

 

 

 

 

Sandor Albrecht

Sandor Albrecht, PhD, Wallenberg Launchpad (WALP) & Wallenberg AI, Autonomous Systems och Software Program (WASP) samt rådgivare till AI Sweden. Innan han började sin nuvarande verksamhet var Sandor på Ericsson Research, där han var chef för Research Area Networking Technologies, och var grundare och chef för Ericsson Garage.

 

 

 

 

Anna-Sara Lind

Anna-Sara Lind, professor i offentlig rätt vid Juridiska fakulteten, Uppsala universitet. Hennes forskning fokuserar på offentlig rätt i vid mening, frågan om hur EU-rätten påverkar rättsutvecklingen och hur fri- och rättigheter kan säkerställas i en komplex konstitutionell verklighet. Lind är vetenskaplig ledare vid Centrum för mångvetenskaplig forskning om religion och samhälle (UU) och medlem i styrgruppen för WASP-HS.

 

Kontakt

Studierektor
Operations Manager
På denna sida