Henrik Nyström, Plant Manager, Atlas Copco

För att räcka till behöver ledare ständigt fylla på med ny kunskap. Henrik Nyström kombinerar jobbet som fabrikschef på Atlas Copco, med ett avancerat chefsutvecklingsprogram på Stockholms universitet.

"Nu ser jag hur vi kan förverkliga det vi pratat om under många år."
Henrik Nyström har en bok som då och då dykt upp i tankarna under den tuffa tiden under coronapandemin: Daniel Kahnemans ”Tänka snabbt och långsamt”.

"Kunskapen om hur hjärnan fungerar och hur vi värderar och tänker kring data som presenteras för oss är så tydligt användbar i det pressade läge vi har haft. Nu fattar jag beslut mer utifrån data, men reflekterar också mer kritiskt över VAD det är för data. Jag har lärt mig att vara noga med att ta in intressenters olika synpunkter och vara medveten om egna bias/snedvridningar innan jag fattar beslut och inte bara gå på magkänsla. Det tankesättet är väldigt användbart, kanske extra mycket under pandemi-året", säger han.

Henrik Nyström
Henrik Nyström, Plant Manager, Atlas Copco

Boken som gjort avtryck ingår som kurslitteratur i den tvååriga Executive MBA-utbildningen på Stockholms universitet där Henrik Nyström nu går sista terminen, parallellt med jobbet som fabrikschef på Atlas Copco Industrial Technique i Tierp, där han har ansvar för 500 medarbetare. Utbildningen har gett stöd och verktyg under den tuffa tiden med pandemin, men rustar honom också som ledare framåt. Henrik Nyström beskriver hur Atlas Copco under senare år har gått från att vara ett verkstadsbolag till att bli mer av ett industriellt tech-bolag.

För att räcka till kan man behöva fylla på. Redan för tre år sedan, när Henrik Nyström fick ansvaret för fabriken i Tierp, så fanns tankarna på att ta ett ytterligare steg i ledarskapet med en Executive MBA.

"Min chef tyckte att jag skulle gå utbildningen när jag fick min nya roll. Så jag tvekade aldrig att hoppa på, men tänkte väldigt mycket kring timingen. Jag ville ha vår ledningsgrupp färdig och på plats. Mina första två år handlade mycket om att bygga den stabila ledningsgrupp vi har nu och som jag litar på till 110 procent."

"Jag blev väldigt imponerad över hur modern utbildningen på Stockholms universitet är. Vi får verkligen med oss det senaste – på alla områden. Jag blev överraskad över att det akademiska kunde vara så väldigt långt i framkant."

"Jag ska leda i förändring och vi behöver förstå framtiden, tänka strategi och utveckling. Se vad som blir viktigt för våra kunder, för oss internt och hur vi ska kunna attrahera och utveckla våra medarbetare. Det är på ett sätt samma som alltid, men det går snabbare nu och med större svängningar, samtidigt som det händer mer digitalt."

"Jag ska också coacha mina närmaste medarbetare och hjälpa dem i deras strategier framåt. Jag vill vara med där det händer, vara synlig och finnas till hands i fabriken. Även om vi har gått in i digitalisering och automatisering, så kommer det som avgör hur bra vi lyckas att handla om människor, så där ligger min främsta prio."

"Hållbarhetskursen har varit väldigt nyttig, och viktig för att jag ska kunna ta nästa steg i mitt ledarskap. Atlas Copco satsar ju oerhört mycket på hållbarhet, men vad innebär det för mig som ledare här? Varför är det viktigt på riktigt, och hur blir det en del av allt det vi gör?"

Utbildningen ger teoretisk och praktisk fördjupning inom en rad olika områden.

"Att ta sig den tid som behövs, att reflektera, skriva och få med sig det hem till organisationen är väldigt värdefullt. Man tar med sig saker hela tiden, fram och tillbaka mellan utbildningen och jobbet. Nu ser jag hur mycket av det vi pratat om att vi borde göra som faktiskt kan bli verklighet."

Vill du veta mer om Executive MBA-programmet?

Gör en intresseanmälan

På denna sida