Lisen Thulin, vd Akademikerförsäkring

Efter fyra år som vd på Akademikerförsäkring ville Lisen Thulin utvecklas i sin yrkesroll. Hon bestämde sig för att parallellt med chefsjobbet gå Executive MBA-programmet vid Stockholms universitet – och redan under utbildningen erbjöds hon två styrelseuppdrag inom den finansiella sektorn.

Lisen Thulin har jobbat som vd för Akademikerförsäkring sedan 2015. År 2019 kände hon kände suget efter att vidareutbilda sig, samtidigt som hon trivdes väldigt bra hos sin arbetsgivare och ville fortsätta i sin roll.

Lösningen? Att gå Executive MBA-programmet på Stockholms universitet – en tvåårig utbildning där deltagarna kombinerar arbete och studier.
”Det är spännande att driva och utveckla bolag, det är det jag brinner för som chef – min drivkraft är att hela tiden göra oss bättre och mer innovativa på ett sätt som gynnar våra kunder”, säger Lisen Thulin. ”Jag hade bra koll på Akademikerförsäkring som bolag men var redo att ta nästa steg.”

Efter att ha levererat goda resultat en längre tid presenterade hon idén för bolagsledningen: hon ville gå Executive MBA-utbildningen parallellt med VD-rollen.

Lisen Thulin, vd för Akademikerförsäkring
Lisen Thulin, vd för Akademikerförsäkring. Foto: Karina Ljungdahl

”Tack vare utbildningen känner jag mig trygg och bekväm i styrelserollen”, säger hon.

”Jag fick möjlighet att fördjupa mig otroligt mycket i de olika ämnena. Jag hade inte riktigt förstått hur mycket nytt jag skulle lära mig – det var bara tiden som begränsade. Alla kurser var så intressanta”, säger Lisen Thulin.

Det Lisen Thulin lärde sig under studierna fick hon snabbt nytta av på jobbet, inte minst eftersom hon under utbildningens gång utgick från det egna bolagets behov.

”Alla kurser bygger på aktuell forskning och ger olika perspektiv. Jag skrev om mitt eget företag i inlämningsuppgifterna, vilket var väldigt givande och direkt gav mig många förbättringsinsikter under resans gång.”

Även på ett personligt plan var programmet givande, enligt Lisen:
”Det var väldigt roligt att vara student igen! Och det gav mig mycket att få höra om kurskamraternas utmaningar i sina respektive yrkesroller och branscher. Det vidgade mina perspektiv.”

Och inte bara det:
”Programmet gav nya vänner för livet. Vi i vår grupp håller kontakten.”

Mot slutet av utbildningen blev Lisen Thulin erbjuden två olika styrelseuppdrag inom den finansiella sektorn och hon tackade ja till båda.
”Jag skulle inte ha känt mig lika trygg och bekväm i styrelserollen om jag inte hade gått den här utbildningen. Dessutom hade jag blivit van vid att läsa in mycket material på kvällar och helger vilket också ingår i styrelsearbetet. Så jag avslutade min Executive MBA, men slutade aldrig läsa. Nu är det en vana och det känns bra att hela tiden fortsätta utvecklas.”

Efter utbildningen känner Lisen Thulin ännu starkare för uppgiften att leda, förbättra och utveckla det bolag hon jobbat inom sedan 2015.
”Nu är jag bättre strategiskt rustad för utvecklingsarbetet och det tror jag även personalen märker. Under utbildningen stärkte jag mina kunskaper i affärsstyrning, både operativt och strategiskt. Dessutom har jag fått större självförtroende när det gäller att fatta beslut.”

 

På denna sida