Start för höstens Executive MBA-program

Andra veckan i september välkomnade vi en ny grupp erfarna chefer från olika branscher till Executive MBA-programmet. Under veckan fick de lyssna till en rad intressanta föreläsningar och fick en generell introduktion till det tvååriga programmet.

Deltagarna på höstens Executive MBA-program.

Medverkade från SBS gjorde Ian Richardson, Anders Parment, Peter Malmqvist och Jacob Östberg. Stort tack för en strålande insats! Under introduktionsveckan startar även programmets kurs i Personlig utveckling. Vi fick mycket positiv återkoppling från deltagarna efter veckans slut.