Start för MBA-programmet 2023

Den första veckan i september välkomnade vi en ny grupp erfarna chefer från olika branscher till Executive MBA-programmet.

Under veckan fick de lyssna till en rad intressanta föreläsningar och fick en generell introduktion till det tvååriga programmet.

Deltagare i Cohort 2023 av Executive MBA-programmet Stockholms universitet. Foto: Rickard Kilström.
Deltagare i Cohort 2023 av Executive MBA-programmet Stockholms universitet. Foto: Rickard Kilström.

Medverkade från SBS gjorde Anders Parment, Ian Richardson och Jacob Östberg. Under introduktionsveckan startar även programmets kurs i Personlig utveckling. Som vanligt gavs positiv återkoppling från deltagarna efter veckans slut.