Stockholm Business School levererar ledarutveckling till European Club Association

SBS har ingått partnerskapsavtal med European Club Association (ECA) med avseende att leverera uppdragsutbildning till ECAs ansedda Club Management Programme (CMP).

ECA är den oberoende representativa organisationen för alla europeiska fotbollsklubbar. I syfte att hålla en hög nivå och insyn över ledningen av europeiska klubbar försöker man främja delandet av information och kunskap och andra servicefunktioner bland medlemmarna.

Stockholm Business School har i samarbete med ECA utarbetat design och leverans av deras Club Management programmet och har fått förtroendet att leverera de akademiska delarna av programmet även i den kommande omgången av programmet. Klubbarnas representanter som deltar i programmet besöker vid varje modul en ny stad. En modul kommer att äga rum i Stockholm i mars 2023. Temat för modulen blir Sustainability & Ethics.