Utbildningsdagar med ECA Club Management Program

Under två dagar, den 21 och 22 mars, besökte 26 europeiska ledare inom fotbollsbranschen Stockholm Business School för att delta på den fjärde utbildningsmodulen i utbildningen ECA Club Management Program.

ECA står för European Club Association och utbildningen riktar sig till seniora ledare för internationella fotbollsklubbar och består av fem moduler fördelade på 13 månader på olika platser runt om i världen.
 
Temat för utbildningsdagarna var sociala trender inom klubbfotboll. Under utbildningen fick deltagarna lyssna på föreläsningar med nyckelpersoner från både inom och utanför fotbollsbranschen. Det var föreläsare från den akademiska världen, från ett globalt modemärke, från ett par svenska fotbollsklubbar och ett start-up företag. En av talarna var Albert Norström, Head of Knowledge and Evidence, Global Resilience Partnership, Stockholm Resilience Centre.

Albert Norström
Albert Norström, Stockholm Resilience Centre.

Modulen hade fokus på nyckelområden som:

  • Att lyfta fram och identifiera sociala trender
  • Utarbeta en ny sociopolitisk roll för fotbollen
  • Härleda konsekvenser för fotbollsklubbar och deras verksamhet
  • Förstå nuvarande och framtida generationer av fans och hur man engagerar sig
  • Öka medvetenheten om samspelet mellan de olika hållbarhetsdimensionerna
  • Att lyfta fram hållbara affärsmodeller inom och utanför branschen
  • Kritisk granskning av den europeiska fotbollens internationaliseringsarbete. 
ECA

ECA Club Management Program är en del av det bredare utbildningsprojektet ECA Campus som tillhandahåller kunskap, nätverk och tillväxtmöjligheter för deltagare från ECA-medlems- och nätverksklubbar.

Läs mer om European Club Association (ECA)

Foto: European Club Association