Under utbildningen

Du som påbörjat dina filosofistudier kan ställas inför frågor om dina studier, t ex om betyg, examen och studieavbrott. Här hittar du matnyttig information. Om du inte finner svar på din fråga här, är du välkommen att kontakta studievägledaren och våra studierektorer.

 

Kursplan/utbildningsplan

Kurs- och utbildningsplanerna är viktiga dokument som informerar både om kursernas innehåll och formella villkor. De anger till exempel vilken närvaro repektive kurs kräver.

Läs mer om kursplan/utbildningsplan

 

Schema och litteratur

Kontrollera regelbundet institutionens onlineschema (i TimeEdit) och uppdateringar på kursens hemsida.

I det fall undervisningen är obligatorisk framgår det av schemat. Vi rekommenderar starkt att du deltar även i den frivilliga undervisningen! Schema finns på respektive kurssida på webben och sätts även på anslagstavlan mitt emot hissen, plan 4 Hus D.
OBS! Det kan bli ändringar i ditt schema. 

Länk till TimeEdit

Läs mer om kurslitteratur

 

Undervisningsformer

Speciellt viktigt i filosofiundervisning är studenternas aktiva deltagande. Därför är filosofistudier mycket mer än att lyssna på föreläsningar. Bekanta dig med våra undervisningsformer.

Läs mer om undervisningsformer

 

SI-möten

Filosofiska institutionen är banbrytande på universitet med SI-möten eller Supplementary Instruction. Här får du hjälp av andra, mer erfarna filosofistudenter.

Läs mer om SI-möten

 

Studieteknik och studieproblem

Ibland kan du köra fast i dina studier. Universitetet tillhandahåller olika slags stödverksamheter för studierna.

Läs mer om studieteknik och studieproblem

 

Betyg och intyg

Under studiernas gång kan du behöva få ut intyg på dina studieresultat eller ansöka om studieavbrott.

Läs mer om betyg och intyg

 

Studieavbrott

Om du vill avbryta dina studier eller göra ett studieuppehåll, ska du anmäla det till institutionens expedition.

Läs mer om studieavbrott

 

Studentservice vid universitetet

På Stockholms universitet finns en mängd stödfunktioner för studenter som det kan vara bra att känna till.

Om studentservice vid universitetet

Om inflytande och rättigheter

Om Filosofiska studentrådet

 

Vanliga frågor

Ett antal frågor av mycket olika karaktär, från smått till stort, brukar dyka upp under utbildningen.

Vanliga frågor

 

Kontakt

Ibland kan du behöva komma i kontakt med studievägledare eller studierektor. Under rådande omständigheter har vi inga bestämda besöks- och telefontider. Det enklast sättet att kontakta oss är per e-post.

Studievägledare
Studierektor Praktisk filosofi
Studierektor Teoretisk filosofi
Studierektor lärarprogram
På denna sida