Om laboratoriet

Fonetiklaboratoriet vid Institutionen för lingvistik erbjuder lokaler och utrustning för experimentella studier i talets akustik, produktion och perception. Vi håller till i Södra huset på campusområdet Frescati.

Forskningen i fonetik har bedrivits vid Stockholms universitet sedan 1952. Vårt nuvarande fonetiklaboratorium i Södra huset på Campus Frescati stod klart 1977. Labbet uppdateras kontinuerligt med specialframtagen utrustning för olika slags experimentella undersökningar.

 

Lokaler och utrustning

På fonetiklaboratoriet har vi ett flertal labb för olika typer av experimentella undersökningar. Vi har även ett övningslabb för undervisning.

Läs mer om våra olika lokaler

 

Vår historia

Forskningen i fonetik vid Stockholms högskola startade 1952 när två nya avdelningar etablerades: Fonetiska forskningslaboratoriet och Fonetiska övningslaboratoriet. Vid dessa avdelningar sysslade man inte bara med fonetik utan även med allmän språkvetenskap och pedagogiskt tillämpad språkvetenskap. Initiativtagare var slavisten Birger Calleman och romanisten Max Gorosch och dessa blev också föreståndare för respektive avdelning.

Gunnat Fant och tidiga experimentella kurser

Fonetiklaboratoriets lokaler fanns till en början i en lägenhet på Uggleviksgatan 11. Där bedrevs uttalsundervisning eller, som det hette, "uttalsövningar med hjälp av magnetofonapparater". Gunnar Fant, senare banbrytande forskare i talöverföring på KTH, hade en kurs i experimentell fonetik. Utrustningen var med dåtidens mått var avancerad och bestod förutom av bandspelare av en ljudanpassad studio, avlyssningsplatser för språkinspelningar, mingograf och ljudspektrograf.

1960-tal: verksamheten växer

Under 1960-talet blev verksamheten vid Fonetiska forskningslaboratoriet och Fonetiska övningslaboratoriet alltmer omfattande. På uppdrag av skolöverstyrelsen utvecklade man språkkurser och läromedel och på updrag av Stockholms högskolas övriga språkinstitutioner bedrevs undervisning i fonetik och språkpedagogisk metodik. För alla studenter som läste språk var den förberedande kursen i fonetik obligatorisk, varför studentkullarna ibland bestod av upp till 1000 studenter. För att få plats hyrde man in sig på stadens biografer. Under decenniet bytte man lokaler flera gången innan man 1971 flyttade till nyöppnade campus Frescati.

Specialbyggt laboratorium och forskning inom talfysiologi

1977 flyttade Fonetiklaboratoriet till sina nuvarande lokaler i Södra husets C-flygel. Samtidigt utveckaldes verksamheten genom nya samarbeten. Institutionen för lingvistik fick ansvar för delar av Karolinska Institutets logopedutbildning och en banbrytande forskningsverksamhet inom talfysiologi utvecklades. Med nya metoder som talsyntes, spektralanalys och EMG kunde man nu kartlägga talapparatens artikulatoriska rörelser och deras akustiska konsekvenser.

På denna sida