Kontakt

Föreståndare, Fonetiklaboratoriet
 

Personal

 

Institutionen för lingvistik

Fonetiklaboratoriet är en del av Institutionen för lingvistik vid Stockholms universitet.

Institutionen för lingvistik

På denna sida