Examen

När du är klar med dina studier ska du ansöka om examen. Beroende på hur mycket du har läst kan du ansöka om examen på grundnivå; filosofie kandidatexamen eller ekonomie kandidatexamen. Du kan också ansöka om en examen på avancerad nivå, en masterexamen.

Endast avslutade kurser kan inkluderas i en examen. På Stockholms universitet ansöker du om examen via Ladok för studenter.

Företagsekonomiska institutionen har en avslutningsceremoni varje år i maj/juni för de som skrivit sin avslutande uppsats under läsåret på grundnivå och på avancerad nivå. Tar du ut en examen på avancerad nivå kan du också delta i en festlig högtid i Aula Magna.

 

Du ansöker om kandidatexamen på det universitet/högskola där du läst din sista kurs (betygsdatum, gäller även omtenta) som ska vara med i examen. Du får examen från det universitet/högskola där du läst sista kursen.

Du ansöker själv om examen och därefter prövas din ansökan mot gällande nationella och lokala examensregler. Examensärenden sköts av examensgruppen vid Stockholms universitet. Handläggningstiden för examen variera över året och är mellan en till tre månader.

Hur ansöker jag om examen?

Du gör din examensansökan genom att logga in i Ladok för studenter

Välj examen:

  • Kandidatexamen (Filosofie, Naturvetenskaplig) och sedan Företagsekonomi eller Reklam och PR som huvudområde.
  • Kandidatexamen (Ekonomie) och sedan Företagsekonomi som huvudområde om du har läst 30 hp nationalekonomi och har företagsekonomi som huvudområde.

Vanliga frågor om examen

Examensregler från 2016

Examensregler från 2016 gäller för dig som börjat läsa Företagsekonomi eller Reklam och PR på Stockholms universitet från och med höstterminen 2016 (och inte har läst Företagsekonomi eller Reklam och PR på Stockholms universitet före höstterminen 2016). Endast avslutade kurser kan tas med i examen. Du får examen från det universitet/högskola där du läst sista kursen.

Kandidatexamen med Företagsekonomi som huvudområde

En kandidatexamen uppnås efter avslutade kurser om sammanlagt 180 högskolepoäng. Av dessa 180 högskolepoäng ska 90 högskolepoäng vara inom ett huvudområde och inkludera en c-uppsats om 15 högskolepoäng inom huvudområdet. Övriga 90 hp kan vara i valfria ämnen.

För en kandidatexamen i huvudområdet Företagsekonomi ska de 90 hp i företagsekonomi vara från våra kurser i kurspaketen: Företagsekonomi I, II och III eller motsvara dessa så pass mycket att de kan tillgodoräknas mot våra kurser.

Filosofie kandidatexamen med företagsekonomi som huvudområde, 180 hp

Engelsk översättning: Bachelor of Science. Main Field of Study: Business Administration

Ekonomie kandidatexamen med företagsekonomi som huvudområde, 180 hp

Engelsk översättning: Bachelor of Science in Business and Economics. Main Field of Study: Business Administration.

Kandidatexamen med Reklam och PR som huvudämne

En kandidatexamen uppnås efter avslutade kurser om sammanlagt 180 högskolepoäng. Av dessa 180 högskolepoäng ska 90 högskolepoäng vara inom ett huvudområde och inkludera en c-uppsats om 15 högskolepoäng inom huvudområdet. Övriga 90 hp kan vara i valfria ämnen.

Filosofie kandidatexamen med Reklam och PR som huvudområde, 180 hp

  • 90 hp i Reklam och PR, specifika kurser: Reklam och PR I, II, III hos oss enligt Examensbeskrivningen
  • 90 hp valfria akademiska kurser.

Engelsk översättning: Degree of Bachelor of Science. Main Field of Study: Advertising and PR

Transferstudenter

Om du läst Företagsekonomi eller Reklam och PR vid ett annat lärosäte i Sverige eller utomlands och vill slutföra din examen på Stockholms universitet är du välkommen att ansöka till något av våra kandidatprogram. Observera att vi inte accepterar övergångsstudenter, det vill säga studenter som överförs direkt från ett annat universitet till våra program, och vi tillåter inte antagning direkt till en senare del av ett visst program eller kurs.

Alla studenter måste ansöka till våra program eller kurser på antagning.se. Emellertid kan studenter som är antagna till program/kurs och som tidigare har läst akademiska kurser som är kompatibla med/överlappar kurser som ingår i vårt program ansöka om att tillgodoräkna dessa kurser när de väl har blivit antagna till ett program eller kurs vid Stockholms universitet. Vi bedömer inte tidigare akademiska kurser förrän man blivit antagen.

Det är också viktigt att notera att även om ett tillgodoräknande skulle godkännas kan studenten inte automatiskt ansluta sig till en senare termin av ett visst program, på grund av att programstrukturerna är ganska fasta.

Det finns oftast inte plats på termin 2 på Kandidatprogram i företagsekonomi 180 hp, inte heller på termin 2 på Kandidatprogrammet i marknadskommunikation (GI). Blir du antagen till något av programmen får du vänta en termin innan du kan påbörja termin 2.

Att läsa fristående kurser hos oss

Vi kan inte ge förhandsbesked om tidigare lästa kurser kan tillgodoräknas mot våra kurser i Företagsekonomi I, II och III eller Reklam och PR I, II och III. Du kan jämföra de kurser du har läst med våra kurser för att få en uppfattning om överensstämmelse av innehåll och lärandemål.

Se kursplaner för respektive kurs:

Kurspaket Företagsekonomi I

Organisation I, 7,5 hp
Redovisning I, 7, 5 hp
Marknadsföring I, 7,5 hp
Finansiering I, 7,5 hp

Kurspaket Företagsekonomi II

Organisation II 7,5 hp
Redovisning II 7,5 hp
Marknadsföring II 7,5 hp
Finansiering II 7,5 hp

Kurspaket Företagsekonomi III

Examensarbete i företagsekonomi för kandidatexamen och
Research methods in Business Administration 7,5 hp eller Empirical Finance 7,5 hp
samt en av följande kurser:
Introduction to Financial Derivatives 7,5 hp/
Frontiers in Management Research 7,5 hp/
Frontiers of Marketing Research 7,5 hp/
Using Accounting Research 7,5 hp

Reklam och PR I

Reklam och PR: grundläggande management 7,5 hp
Reklam och PR: grundläggande redovisning 7,5 hp
Reklam och PR: grundläggande marknadsföring 7,5 hp
Marknadsjuridiska perspektiv 7,5 hp

Reklam och PR II

Reklamstrategi 7,5 hp
Reklam och PR: fortsättningskurs i marknadsföring 7,5
Konsumtion, kultur och kommers 7,5 hp
Kreativa processer inom marknadskommunikation 7,5 hp

Reklam och PR III

Slutprojekt i Reklam och PR 7,5 hp
Forskningsmetoder i reklam och PR 7,5 hp
Examensarbete i reklam och PR för kandidatexamen 15 hp

De kurser du har läst måste överensstämma med våra kurser till såväl omfattning (antal högskolepoäng), innehåll och lärandemål för att du ska kunna tillgodoräkna dig tidigare studier och kunna ta ut en kandidatexamen i företagsekonomi eller i reklam och PR från Stockholms universitet.

Du måste vara student vid Stockholms universitet för att kunna ansöka om tillgodoräknande av tidigare studier i företagsekonomi eller reklam och PR.

Behörighetskravet till Företagsekonomi II är 15 hp från Företagsekonomi I, eller motsvarande. Det innebär att du kan bli antagen till Företagsekonomi II utan att ha läst alla fyra obligatoriska kurser inom Företagsekonomi I vilka krävs för att ta ut en kandidatexamen i Företagsekonomi vid Stockholms universitet. Om du saknar någon kurs som ingår i Företagsekonomi I vid Stockholms universitet rekommenderar vi att du söker till Företagsekonomi I, blir du antagen får du ansöka om tillgodoräkning av tidigare lästa kurser. Den eller de kurser inom Företagsekonomi I som du inte har läst kan du då läsa hos oss.

Behörighetskravet till Reklam och PR II är 15 hp från Reklam och PR I, eller motsvarande. Det innebär att du kan bli antagen till Reklam och PR II utan att ha läst alla fyra obligatoriska kurser inom Reklam och PR I vilka krävs för att ta ut kandidatexamen i Reklam och PR vid Stockholms universitet. Om du saknar någon kurs som ingår i Reklam och PR I vid Stockholms universitet rekommenderar vi att du söker till Reklam och PR I, blir du antagen får du ansöka om tillgodoräkning av tidigare lästa kurser. Den eller de kurser inom Reklam och PR I som du inte har läst kan du då läsa hos oss.

Exempel: Kajsa har läst marknadsföring 7,5 hp och redovisning 7,5 hp vid Ankeborgs universitet. Hon vill ha en kandidatexamen i Företagsekonomi vid Stockholms universitet. Kajsa bör då söka till Företagsekonomi I och ansöka om tillgodoräkning av marknadsföring, 7,5 hp och redovisning, 7,5 hp som hon läst vid Ankeborgs universitet och sedan läsa finansiering 7,5 hp och organisation 7,5 hp vid Stockholms universitet. Detta resonemang gäller även om du vill söka direkt till Företagsekonomi III. Behörighetskravet till Företagsekonomi III är 120 hp varav minst 45 hp från Företagsekonomi I och II, eller motsvarande. För inriktning finansiering måste du även ha 15 hp i finansiering från Företagsekonomi I och II och 15 hp i statistik.

Kandidatexamen för dig som läst företagsekonomi eller reklam och PR på Stockholms universitet innan höstterminen 2016

Titeln civilekonom

Titeln civilekonom är inte skyddad enligt lag så alla som har en examen med ekonomi som huvudämne från universitet eller högskola kan kalla sig civilekonom. Civilekonomexamen är däremot skyddad så endast de som har examen från ett civilekonomprogram kan säga att de har civilekonomexamen.

 

Master's degree 120 credits

- in addition to the bachelor's degree 180 credits

When you have completed your studies at Stockholm University you are welcome to apply for your certificate at the Degree Office via Ladok. The certificate is issued upon request and is free of charge.

To earn a master’s degree from SBS you need to follow the education plan of your specific program. The education plan is in line with the qualification descriptor, which explains the structure of the program and rules regarding your degree.

Masters programmes Education plans

Qualification descriptors divided by main field of study

Apply for your degree certificate

You can apply for your degree certificate online in Ladok, see headline Apply For - Qualification.

For more information or if you for some reason need to apply for your certificate manually

In Swedish, you choose yourself if you want a Master's in ekonomie or filosofie, with a main field of study…
The translation in English is always: ”Master of Science (120 credits). Main field of study…

Banking & Finance

The programme leads to a Master of Science (120 HE credits), main field of study Finance.

Accounting & Management Control

The programme leads to a Master of Science (120 HE credits), main field of study Accounting.

Operations Management & Control

The programme leads to a Master of Science (120 HE credits), main field of study Accounting, specialization in Operations Management and Control.

Marketing

The programme leads to a Master of Science (120 HE credits), main field of study Marketing.

Marketing Communication

The programme leads to a Master of Science (120 HE credits), with a main field of study in Advertising and PR.

Management, Organization & Society

The programme leads to a Master of Science (120 HE credits), main field of study Management.

 

Tillgodoräknande Företagsekonomiska institutionen

Om du tidigare läst kurser som motsvarar examensgrundande (obligatoriska) kurser inom din utbildning vid Företagsekonomiska institutionen kan du ansöka om att tillgodoräkna dig dessa, och därmed slippa läsa dem.

Ett tillgodoräknande kan gälla:

•    Kurser inom huvudområdet för en examen i företagsekonomi eller reklam och PR
•    Utlandsstudier i företagsekonomi eller reklam och PR
•    Utbytesstudier med Learning Agreement
•    Erfarenhet av yrkesverksamhet om den kan anses ge motsvarande kunskaper och färdigheter.
Kontakta gärna vår studievägledning för råd innan du ansöker.

Hur vet jag om min tidigare utbildning går att tillgodoräkna?

Dina kunskaper behöver motsvara de kunskaper, förmågor och färdigheter som anges i kursplanen för den kurs du vill tillgodoräkna dig vid Företagsekonomiska institutionen. I aktuell kursplan hittar du information om kursinnehåll och lärandemål – grunderna för beslut om tillgodoräknande.
Observera att du måste vara antagen som student vid Stockholms universitet för att ansöka om tillgodoräknande.

När behöver jag inte ansöka om tillgodoräknande?

Om du avslutat kurser vid Stockholms universitet eller annat svenskt lärosäte och vill ta med dessa i en examen vid sidan av dina ämnesstudier inom huvudområdena företagsekonomi eller reklam & PR, behöver du inte ansöka om ett tillgodoräknande. I samband med att du ansöker om examen vid Stockholms universitet inkluderar du de av dessa kurser du vill ta med i din examen.

Så ansöker du om ett tillgodoräknande

Ansökan om tillgodoräknande gör du här:
Ladok för studenter

Vad behöver jag bifoga min ansökan om tillgodoräknande?

Det är viktigt att din ansökan är komplett och innehåller följande bilagor:
•    Resultatintyg/Official Transcript of Records som visar betyg och betygsskala. Intygen ska vara elektroniska original eller inskannade pappersoriginal. Skärmbild från annat lärosätes system accepteras inte.
•    Resultatintyg från utländskt lärosäte ska skickas in både på originalspråket och med engelsk översättning.
•    Kursplan eller motsvarande från terminen då kursen lästes på originalspråk och i engelsk översättning. Kursens upplägg, examinationsform, nivå och omfattning ska framgå. Litteraturlista ska också lämnas in. Om kursen är läst vid samma institution som du ansöker till behöver kursplan inte bifogas.
•    Om du varit på utbytesstudier bifogar du endast resultatintyg och Learning Agreement.

Beslut och handläggningstid

Beslut om tillgodoräknande fattas av studierektor. Handläggningstiden är upp till en månad från det tillfälle att en komplett ansökan inkommer. När handläggningen är avslutad får du via mejl beslut om din ansökan kan beviljas, beviljas till del, eller avslås. Om du får avslag kan beslutet överklagas. Instruktioner om hur du överklagar framgår av beslutet. Ett beviljat tillgodoräknande dokumenteras i Ladok och kan inte ångras.

Övrigt

Ett tillgodoräknande är en administrativ- och inte en examinerande åtgärd. Det innebär att den tillgodoräknade kursen inte åsätts ett betyg.

Tillgodoräknandet får inte ingå i examen samtidigt med sådan inom eller utom landet genomgången och godkänd kurs vars innehåll helt eller delvis överensstämmer med innehållet i tillgodoräknandet (så kallad överlappning).

Ett tillgodoräknande kan få konsekvenser för dina fortsatta studier och för innehållet i examen. Det kan också påverka rätten till studiemedel (se Regler och handläggningsordning för tillgodoräknande, avsnitt 2.13). Då ett tillgodoräknande godkänns för en viss kurs i program eller kurspaket kan institutionen inte ersätta kursen med en annan. Det kan innebära att du inte kan studera heltid under den terminen. Kontakta gärna vår studievägledning för råd.

 

 

I början av juni arrangerar Företagsekonomiska institutionen en Avslutningsceremoni för de studenter som skrivit examensarbete under läsåret. Avslutningsceremonin brukar vara i Aula Magna i Frescati.

Masterpromovering

För de som tagit ut examen på avancerad nivå, t ex master och magister examen, arrangerar Stockholms universitet promovering i Aula Magna två gånger per år.
Läs mer om master och magisterpromovering

 

Kontakt

Alla mottagningstider är inställda tillsvidare.
Telefontid: tisdag-torsdag kl. 9.30-10.30 samt 11:00-12:00.

Studievägledare
Studievägledare
Studievägledare
Studievägledare
På denna sida