Stockholms universitet

Webbinarium: Open Access in Practice

Hur, när och varför ska man publicera sin forskning öppet? Vilka etiska aspekter bör man vara medveten om? Och vilka kostnader täcks av Stockholms universitetsbibliotek när det gäller OA-publicering?

Under 2022 års Open Access Week hölls en digital stafettföreläsning den 26 oktober med rubriken "Open Access in Practice" som riktade sig till forskare och doktorander vid Stockholms universitet. Nu finns det att se i efterhand här på webben. 

Webbinariet består av fyra 15-minuterspresentationer om öppen publicering, öppna forskningsdata, etiska överväganden och hur forskare kan ta del av publiceringsavtalen vid Stockholms universitetsbibliotek. 

Föreläsarna som deltar i webbinariet arbetar inom forskarstödjande verksamheter på Stockholms universitet inom forskningsdatahantering, publicering, licensfrågor och forskningsetik. 

Språk: Engelska. 

Se hela webbinariet här:

 

 

Under webbinariet ställdes ett par frågor, som besvaras här (på engelska):

1. A question on data publishing (2nd session of the webinar)

– For a study, based on a series of semi-structured interviews, what do we consider to be the data? Full interview transcripts and the interview guide? Is it a good practice to publish interview transcripts (once privacy permits it, of course)? Thank you.

Maria Almbro from the Research Data Management team answers: 

– Very good question! What constitutes a dataset is often best decided by the investigator. It should be reproducible of course but also fully informative so that reuse is possible. In this case, what could be published would also depend on whether the interviews contain personal or sensitive personal information. If there is any risk that data cannot be fully anonymized, it may be necessary to restrict access to the data. 

Läs mer om hantering av forskningsdata på medarbetarwebben:

Forskningsdata 

2.  A question about the library's publishing agreements (4th session of the webinar)

– Why is the corresponding author that has to be affiliated with Stockholm university and not the first author?

Frida Leijon Lundqvist, License Coordinator at Stockholm University Library, answers:

– The reason is that the corresponding author is the one that corresponds with the publisher. So the publisher has the address and the contact with the corresponding author, thus it's the corresponding author that is mapping to the university's agreements. So that's the reason why it's the corresponding author. 

Läs mer om bibliotekets publiceringsavtal och öppen publicering på medarbetarwebben:

Publiceringsstöd

 

 

 

Stöd till dig som forskar

På medarbetarwebben finns mer information och stöd till dig som är forskare eller doktorand vid Stockholms universitet. 

su.se/forskare

Där hittar du även forskarkalendern som listar relevanta utbildningar, webbinarier och andra evenemang specifikt för forskare. 

 

Kontakt

Om du har frågor kring öppen vetenskap är du välkommen att kontakta respektive stödfunktion eller läsa mer på medarbetarwebben: su.se/forskare

Publiceringsfrågor
publish@su.se

Vetenskaplig publicering

Forskningsdatahantering
opendata@su.se 

Forskningsdata

Bibliotekets publiceringsavtal för OA-publicering och licensfrågor
openaccess@su.se

Publiceringsstöd

Forskningsetik
etik@fs.su.se 

Forskningsetik & juridik

 

På denna sida