Huvudsökande är Åsa Strand vid Umeå universitet.

Centret ska bidra till Agenda2030 delmål 2 ”Ingen hunger”.
Läs mer.