Stockholms universitet

Börja forska

Är du en nyfiken person som drivs av att lära och veta mer? Trivs du i den akademiska miljön? Utbildning på forskarnivå är en unik möjlighet att stanna upp, ställa frågor, hitta svar och försöka förstå ett ämne på djupet. Sök forskarutbildning vid Stockholms universitet och bli en av framtidens nyckelpersoner!

Stockholms universitet är ett framstående forskningsuniversitet som kännetecknas av både grundforskning och tillämpad forskning inom humanvetenskap och naturvetenskap. Vår forskning leder ständigt till vetenskapliga genombrott som uppmärksammas över hela världen.

Marianne Dehasque i skyddskläder undersöker DNA-prover.
Marianne Dehasque, doktorand på Zoologiska institutionen, undersöker DNA från de sista mammutarna. Foto: Jens Olof Lasthein

En utbildning på forskarnivå är fyra år lång och resulterar i en doktorsexamen, vilket är den högsta akademiska examen i Sverige. Det finns även en kortare tvåårig forskarutbildning som avslutas med en licentiatexamen.

Som forskarstudent tränas du i ett vetenskapligt förhållningssätt. Det kan kort beskrivas som att du får övning i att tänka kritiskt och analytiskt, att du får lösa problem på egen hand och med hjälp av rätt metodval, samt att du får en forskningsetisk medvetenhet.

Utbildningen ger kompetens att självständigt bedriva forskning, djup förståelse av ämnesområdet samt skicklighet i att förmedla kunskap och skapa förutsättningar för andras lärande.

Läs mer om forskarutbildning vid Stockholms universitet

 

Tips till dig som går i forskartankar

Knyt kontakter inom det ämnesområde du är intresserad av att doktorera inom och håll utkik efter utannonserade doktorandtjänster. 

Forskningsämnen vid Stockholms universitet

Lediga doktorandplatser vid Stockholms universitet

 
Mer information om och riktlinjer kring forskning och forskarutbildning hittar du exempelvis på

studera.nu  

Regelboken - Centrala riktlinjer för utbildning på forskarnivå

Sveriges Förenade Studentkårers (SFS) doktorandhandbok

På denna sida