Stockholms universitet

Forskargrupp Riskanalys, social- och beslutsforskning

Forskargruppen bedriver undervisning och forskning inom företrädesvis kognitiv och perceptionspsykologi samt socialpsykologi med olika tillämpningar.

De flesta forskningsteman har anknytning till mänskliga bedömningar och beslut i olika situationer. Det kan handla om enkla eller livsavgörande bedömningar och beslut som enskilda individer fattar och om beslut i grupper/organisationer. Som exempel kan nämnas ett forskningstema som behandlar risktagande och säkerhet i olika sammanhang, ett annat beteendemedicinska frågeställningar i samband med luftburna virus.

Gruppbeskrivning

Samtidigt bedrivs utveckling av metoder för psykologisk mätning.

Ledare för forskargruppen är professor emeritus Ola Svenson. En stark association finns till Decision Research, Oregon, USA, där Ola Svenson är en av forskarna.

Gruppmedlemmar

Gruppansvariga

Ola Svenson

Professor emeritus

Psykologiska institutionen
Ola Svenson Foto: Psykologiska institutionen/HB

Medlemmar

Ilkka Salo

Universitetslektor

Institutionen för psykologi, Lunds universitet

Forskningsprojekt

Publikationer