Stockholms universitet

Tvärvetenskaplig satsning tar grepp om digitalisering

Vilka metoder eller kombinationer av metoder behövs för att undersöka de nya objekt, processer och interaktionsformer som den pågående digitaliseringen av samhället har givit upphov till?

Datachip för artificiell intelligens Foto: Mostphotos

Under 2021 kommer resultatet av ett sedan 2019 pågående antologiprojekt med titeln Digital Human Sciences: New Objects – New Approaches. Antologin ingår i en tvärvetenskaplig satsning på Digital humanvetenskap (DHV) och bokens elva kapitel är skrivna av forskare från olika forskningsområden som litteraturvetenskap, media- och kommunikationsvetenskap, data- och systemvetenskap, juridik, och interkulturella studier. I kapitlen behandlas bland annat frågor om "big data", tolkning av datavisualiseringar, rättsinformatiska perspektiv på digitalisering av personuppgifter och användandet av hårddiskar som källor till kulturarvsstudier.

Blir tillgänglig via open acess

Antologin vänder sig framför allt till forskare och studenter inom det humanvetenskapliga området, men finns tillgänglig för alla publicerad av Stockholm University Press. Redaktör för antologin är konstvetaren Sonya Petersson vid Institutionen för kultur och estetik.
Kontakt: sonya.petersson@arthistory.su.se 

 

Vad är digital humanvetenskap?

Digital humanvetenskap (DHV) är ett mångvetenskapligt studium av det digitala samhället. Det inkluderar humaniora, samhällsvetenskap och juridik. Exempel på företeelser som utforskas inom DHV är internethistoria, virtuella museer och digitaliserat kulturarv, Twittertrafiken kring ett visst samhällsfenomen, skolans implementering av digitala plattformar, AI-system inom rättsväsendet eller sjukvården, eller det sociala bruket av spelplattformar.

Läs mer om forskningsprojekt, konferenser och workshops på DHV-webben

 

På denna sida