Stockholms universitet

Metaetiken är det filosofiska studiet av moraliska åsikter och utsagor. Kan de vara sanna eller falska, och i sådana fall i kraft av vad? Är deras sanning relativ till bedömare? Kan vi nå kunskap i moraliska frågor? Är moraliska åsikter primärt föreställningar om en moralisk verklighet eller inställningar till verkligheten?

Till metaetiken hör semantiska frågor, om innebörden i moraliska begrepp och termer och logiska relationer mellan dessa; metafysiska frågor, om huruvida det finns moraliska fakta och egenskaper, hur de i sådana fall relaterar till den fysiska världen och våra sociala omständigheter, och om de är relativa till bedömare; kunskapsteoretiska frågor, om möjligheten att nå moralisk kunskap; samt moralpsykologiska frågor, om huruvida moraliska åsikter är föreställningar eller inställningar, och hur de är relaterade till motivation att handla och till känslor som skuld eller moralisk indignation. Till metaetiken kan också räknas frågor om moraliskt agentskap, ansvar och klander: I kraft av vilka egenskaper är någon en moralisk agent, med moraliska förpliktelser? Hur relaterar ansvar och klander till frågor om rätt och fel, och vad det är att uppfatta någon som ansvarig för något och klandra dem för det?

Relaterat forskningsämne

Filosofi, praktisk
Meta ethics
På denna sida

Forskare

Gunnar Björnsson

Prefekt

Filosofiska institutionen
Gunnar Björnsson

Jonas Olson

Professor

Filosofiska institutionen
Jonas Olson

Anandi Hattiangadi

Professor

Filosofiska institutionen
Anandi Hattiangadi

Victor Moberger

Forskare

Filosofiska institutionen
Victor Moberger

Stina Björkholm

Postdok

Filosofiska institutionen
Stina Björkholm

Forskningsprojekt