Stockholms universitet logo, länk till startsida

Nationalekonomisk forskning besvarar fundamentala frågor om hur samhällsekonomin fungerar, hur vi bäst hushåller med knappa resurser och om hur ekonomisk politik kan utformas för att främja en önskvärd och hållbar ekonomisk utveckling.

Forskning inom nationalekonomi omfattar många olika delområden såsom utvecklingsekonomi, offentlig ekonomi, arbetsmarknadsekonomi,  makroekonomi och politisk ekonomi. För att besvara centrala frågor om hur ekonomin fungerar använder forskare i nationalekonomi teoretiska och empiriska modeller som kan användas exempelvis för att studera effekterna av ekonomisk politik, genom att analysera hur en viss åtgärd påverkar individuella beslut och beteenden.

Eftersom samhällsekonomin är så komplex använder forskare inom nationalekonomi teoretiska, matematiska modeller för att kunna förenkla verkligheten och fokusera på avgränsade frågeställningar. För att förstå ekonomiska data, för att kunna tolka teoretiska modeller, testa teoretiska prediktioner och dra slutsatser om kausala samband använder forskare även empiriska ansatser och modeller. Forskare med empiriskt fokus använder ofta stora dataset med detaljerad information om en stor mängd individer eller företag och i detta avseende har tekniker inom Big Data och Machine Learning fått stort genomslag på senare år.

People
På denna sida

Arbetsmarknadsekonomi

social work

Beteendeekonomi

Hand with 'human' written on it

Finansiell ekonomi

Finance

Genusekonomi

Bild på ekonomisk kalkys och två spelpjäser

Hälsoekonomi

Skeletthand som gör tecknet för 'okej'

Internationell handel

people outdoor

Klimatekonomi

Smoke coming from an industrial chimney

Makroekonomi

world map

Mikroekonomi

välkommen

Offentlig ekonomi

people discussing

Politisk ekonomi

SU samlingar

Tillämpad ekonometri

Karta med landsstatistik utmarkerat

Utvecklingsekonomi

Uganda