Stockholms universitet

Inom forskningsområdet teckenspråk studeras tecknade språk i allmänhet och det svenska teckenspråket i synnerhet. Vi forskar också om dövas och hörselskadades flerspråkighet och språkinlärning.

Vid Institutionen för lingvistik har vi bedrivit forskning om teckenspråk sedan början av 1970-talet. Idag handlar vår forskning om att språkvetenskapligt beskriva tecknade språk och i synnerhet svenskt teckenspråk. Vi studerar språkutvecklingen hos döva barn liksom olika aspekter på flerspråkighet hos döva och hörselskadade personer. Vi står också bakom databasen Svenskt teckenspråkslexikon.

Nyheter, evenemang och forskare hittar du under respektive forskningämne nedan. Alla medarbetare finns också listade på Institutionen för lingvistiks kontaktsida:

Kontakt

Rapportserien Forskning om teckenspråk (FOT)

Kurser i teckenspråk och svenska som andraspråk för döva

 nspelning av teckenspråkslexikon med Thomas Björkstrand. Foto: Lena K Johansson
På denna sida

Dövas  och hörselskadades flerspråkighet

Närbild av ett par som kommunicerar på teckenspråk. Foto: Mostphotos

Teckenspråkslingvistik

Två personer samtalar på teckenspråk medan kameror filmar från olika vinklar: Foto: Lena K Johansson