Stockholms universitet

Forskningsinfrastruktur

Vid Stockholms universitet finns en omfattande infrastruktur för forskning med avancerade forskningsmiljöer. Resurserna och anläggningarna är av mycket olika slag – det finns ingen skarp definition av vad som utgör en infrastruktur. Här berättar vi mer.

 

Forskningsinfrastruktur inom humanvetenskap

Här har vi samlat information om den forskningsinfrastruktur som finns vid den humanvetenskapliga fakulteten. 

Forskningsinfrastruktur:

Forskningsinfrastruktur vid Humanistiska fakulteten

Forskningsinfrastruktur vid Samhällsvetenskapliga fakulteten

Se filmer om våra forskningsmiljöer

Forum för doktorander

 

Forskningsinfrastruktur inom naturvetenskap

Här har vi samlat information om den forskningsinfrastruktur som finns vid den naturvetenskapliga fakulteten. Hör av dig till angiven kontaktperson om du vill nyttja en anläggning.

Forskningsinfrastruktur vid Naturvetenskapliga fakulteten

På denna sida