Stockholms universitet

Brexit och EU — experter vid Stockholms universitet

Har du som journalist frågor om Brexit och EU? Här finns en lista på experter vid Stockholms universitet som gärna svarar på frågor om potentiella konsekvenser av ett brittiskt utträde ur EU.

brexit illustration

 

Christian Christensen, professor journalistik
Christian arbetar vid Institutionen för mediestudier och kan kommentera frågor om hur medierna i och utanför Storbritannien har rapporterat om Brexit och om Storbritannien.
christian.christensen@ims.su.se, 08-16 44 26, 070-384 90 07

Charlotta Forss, fil dr i historia
Charlotta arbetar vid Historiska institutionen och har bland annat forskat om Englands förhållande till Europa ur ett historiskt perspektiv. Hon gör nu en postdoc vid University of Oxford.
charlotta.forss@historia.su.se, Mobil: 070-597 58 71

Rikard Forslid, professor i nationalekonomi
Rikard är specialiserad på internationell handel, ekonomisk geografi och regionala ekonomier.
rikard.forslid@ne.su.se alt 070-8320977
Twitter: @RikardForslid

Claes Granmar, jur doc
Claes Granmar är djupt insatt i Europeiska unionens externa handelsrelationer och i regleringen av den inre marknaden, inbegripet det nya skiljedoms-förfarandet som diskuterats i samband med TTIP-förhandlingarna. Han har tidigare arbetet vid EFTA-domstolen.
claes.granmar@juridicum.su.se alt 070-7547720

Torbjörn Larsson, docent i statsvetenskap
Specialiserad på hur EU:s administration fungerar, han har även forskat kring hur vissa länders statsskick har påverkats av EU-medlemskapet. Han har tidigare gästforskat i fem år vid European Institute of Public Administration i Maastricht.
Torbjörn.larsson@statsvet.su.se alt 08-16 25 31, 070-4671557

Ulrika Mörth, professor i statsvetenskap
Ulrika är specialiserad på europeisk politik. Hennes nuvarande forskningsområden innefattar bland annat den politiska roll internationella företag spelar, staters möjligheter att reglera deras verksamhet och kampen mot pengatvätt.
ulrika.morth@statsvet.su.se, 070-674 72 56

Livia Oláh, universitetslektor i sociologi
Livia är docent vid Sociologiska institutionen och har forskat om familjer (familjetyper och familjebildning) i Europa och om jämställdhet i EU.
livia.olah@sociology.su.se, 08-16 28 76

Jaan Paju, docent, juridik
Jaan specialiserar sig på den fria personrörligheten, fri rörlighet för arbetstagare, EU-migranters rättigheter, EU:s reglering och samordning av medlemsstaternas socialförsäkringssystem.
jaan.paju@juridicum.su.se alt 073 6000 554

Jonas Tallberg, professor i statsvetenskap
Specialiserad på transnationella aktörer och global styrning. Han är författare eller medförfattare till flera böcker om EU och andra internationella organisationer.
jonas.tallberg@statsvet.su.sealt 073-6331960
Twitter: @JonasTallberg

Soetkin Verhaegen, post doc, statsvetenskap
Expertise in public opinion about the European Union (Brexit, European identity, youth, Euroscepticism, European Parliament elections). English only.
Soetkin.verhaegen@statsvet.su.se alt 08-16 30 06

 

Ta del av nyheter från Stockholms universitet
Vill du läsa om aktuell forskning vid Stockholms universitet hittar du våra forskningsnyheter här. Du kan även prenumerera på universitetets nyhetsbrev. Läs tidigare nummer och prenumerera här.

På denna sida