Stockholms universitet logo, länk till startsida

Disputation i konstvetenskap: Emma Kummerfeldt Quiroa (tidigare Jansson)

Disputation

Datum: måndag 30 maj 2022

Tid: 10.00 – 12.00

Plats: Auditoriet, Institutionen för kultur och estetik, Frescativägen 24E

Emma Kummerfeldt Quiroa (tidigare Jansson) lägger fram sin doktorsavhandling Making in Context: Reconsidering Anders Zorn's Oil Painting Practice.

This page in English

Opponent: Jørgen Wadum, professor emeritus i konserveringskonst, Center for Art Technological Studies and Conservation (CATS), Statens Museum for Kunst, Köpenhamn / Conservation and Restoration, Universitet i Amsterdam.

Ordförande: Peter Gillgren, professor i konstvetenskap, Institutionen för kultur och estetik, Stockholms universitet.

Betygsnämnd: Johan Cederlund, docent i konstvetenskap, adjungerad professor vid Uppsala universitet, Zornmuseet, Mora.
Katarina Macleod, professor i konstvetenskap, Institutionen för kultur och lärande, Södertörns högskola.
Marie Tengroth Ulväng, fil.dr i modevetenskap, Institutionen för mediestudier, Stockholms universitet.
Reserv: Catharina Nolin, professor i konstvetenskap, Institutionen för kultur och estetik, Stockholms universitet.

Handledare: Sabrina Norlander Eliasson, professor i konstvetenskap, Institutionen för kultur och estetik, Stockholms universitet.
Anna Bortolozzi, docent i konstvetenskap, Institutionen för kultur och estetik, Stockholms universitet.

Disputationen hålls på engelska.

 

Om avhandlingen

Emma Jansson
Emma Kummerfeldt Quiroa.

Anders Zorn är en av de mest kända svenska konstnärerna från det sena 1800-talet. Hans verk – bestående av akvarell, oljemåleri och etsning – var eftertraktade både i Sverige och internationellt under Zorns livstid, med olika motiv som nakenmåleri, kosmopolitiska stadsmiljöer, societetsporträtt och folklivs scener från Dalarna. Denna avhandlings syfte är att undersöka en hittills ostuderad aspekt av Zorns konstnärskap, nämligen hans material och teknik, med särskild fokus på hans oljemåleri. Med hjälp av olika naturvetenskapliga tekniker, såsom multispektral fotografering, röntgen, färgsnitts analys och röntgen fluorescens, analyserar studien detaljerna av Zorns måleripraktik, till exempel hans val av dukar, grunderingar, färger och fernissor. I samband med detta läggs även vikt på Zorns konstnärliga process, till exempel hans användning av olika förberedande skisser och studier, samt uppbyggandet av hans kompositioner med olika lager av färg. Genom att granska de tekniska detaljerna av Zorns oljemålningar blir det sedan möjligt att placera hans konst i det bredare sociokulturella sammanhanget som kännetecknar det sena 1800-talet och tidiga 1900-talet, framförallt hur hans teknik förhåller sig till andra konstnärer från den här perioden.

Avhandlingen i Digitala Vetenskapliga Arkivet

Om Emma Kummerfeldt Quiroas forskning