Stockholms universitet

Seminariet i IR Historia: “Spectacles of Sovereignty: Persian Shahs in Imperial Europe, 1873-1905”

Seminarium

Datum: onsdag 10 maj 2023

Tid: 15.00 – 17.00

Plats: Gula Villan, Svante Arrhenius väg 33

David Motadel, LSE, presenterar på Seminariet för de internationella relationernas historia.

 

Om seminarierna i de internationella relationernas historia

Seminarieserien organiseras av Hans Blix Centrum för de internationella relationernas historia vid Institutionen för ekonomisk historia och internationella relationer.

Sammankallende är Aryo Makko.

Läs mer om Hans Blix Centrum här.