Rodney Edvinsson
Rodney Edvinsson
 

- Det känns jättebra och är en stor möjlighet att koncentrera mig på och vidareutveckla min forskning, säger Rodney Edvinsson.   

Pro Futura Scientia är ett nationellt spetsforskningsprogram för forskare i humaniora och samhällsvetenskap. Pro Futura-forskarna får lön i fem år och tillbringar halva tiden vid det nominerande universitetet, halva tiden vid SCAS (Swedish Collegium for Advanced Study) samt vid utländska spetsforskningsinstitut.

- Jag ser stora möjligheter med att bli knuten till SCAS som har internationellt ledande forskare som mentorer. Det kommer vara mycket värdefullt för min del, säger Rodney Edvinsson.

Rodney Edvinsson forskar kring långsiktiga ekonomiska tillväxten i Sverige från medeltiden till i dag. Under åren inom Pro Futura hoppas han kunna mäta mer exakt hur den ekonomiska utvecklingen sett ut genom att konstruera historiska nationalräkenskaper tillbaka till medeltiden.

- Det är viktigt att förstå historien. I Kina och England är det här en forskningsfront där det sker mycket just nu. Asiens ekonomiska utveckling har aktualiserat frågan. Kina är på väg att återta den ledande ekonomiska rollen de hade fram till 1700-talet och det skapar ett intresse för långsiktig historik.
- Sverige är ett väldigt bra land att forska på kring detta för att använda som jämförelse då vi har väldigt bra historisk data, säger Rodney Edvinsson.

Pro Futura satsar på forskare i början av karriären

Programmet skapades 1999 på initiativ av Riksbankens Jubileumsfond (RJ) och SCAS (Swedish Collegium for Advanced Study). Satsningen bygger på nomineringar från universitet i Sverige och våra grannländer. Lärosätena får nominera forskare som de vill satsa på – oavsett om forskaren är knuten till lärosätet eller ej. Forskarna måste befinna sig mellan tre och åtta efter doktorsexamen. Själva urvalsprocessen, som sköts av SCAS, innefattar flera steg och avslutas med intervjuer.

- Pro Futura är en av de mest ambitiösa satsningarna i hela Europa. Här ges unga lovande forskare stor frihet utan att släppas vind för våg, vilket annars är ovanligt. I ökad utsträckning nominerar universiteten också kandidater med examen från andra lärosäten. Samtidigt vittnar utfallet de senaste åren om att fler lärosäten, också bland de nya universiteten, flyttar fram sinapositioner inom humaniora och samhällsvetenskap, säger Göran Blomqvist, vd vid Riksbankens Jubileumsfond.

Stockholms universitet har hittills varit mycket framgångsrikt. Rodney Edvinsson är den sjunde forskaren från Stockholms universitet att utses till Pro Futura-forskare sedan programmet inrättades 1999, fler än vid något annat universitet i Norden.

Läs mer om tidigare Pro Futura-forskare på RJ:s webbplats.