Samtliga doktorsavhandlingar ska ha ett ISBN (International Standard Book Number).

Till avhandlingar ska man inte använda sig av eventuell ISBN-svit som institutionen tillhandahåller för egna publikationer. ISBN till doktorsavhandlingar vid Stockholms universitet delas ut av bibliotekets avhandlingsstöd vid universitetet. Kontaktuppgifter finns till höger.