Pris för bästa examensarbete om noggrannare storleksbestämning av sköldkörteln

Henrik Berg är alumn på Medicinsk Strålningsfysik hos Fysikum och belönades nyligen med Svensk Förening för Radiofysiks årliga pris för bästa examensarbete.

Henrik Berg prisbelönt alumn MSF, Fysikum. Foto: Kristoffer Andrén, Sjukhusfotograf, Region Värmland
Henrik Berg prisbelönt alumn Medicinsk strålningsfysik, Fysikum. Foto: Kristoffer Andrén, Sjukhusfotograf, Region Värmland

I november fick Henrik Berg ta emot Svensk Förening för Radiofysiks pris på 5000 kronor för bästa examensarbete 2021/2022. Svensk förening för radiofysik har funnits sedan 1961 och verkar för att främja radiofysikens utveckling. De har delat ut pris för bästa examensarbete inom Radiofysik och medicinsk strålningsfysik sedan 2004.
– Arbetet utfördes vid avdelningen för nuklearmedicin vid Centralsjukhuset Karlstad. Syftet med arbetet var att utveckla en metod för noggrannare storleksbestämning av sköldkörteln än vad man kan åstadkomma med den metod som används på kliniken i dagsläget. Att känna till storleken på sköldkörteln är av stor vikt inför behandling av hypertyreos (överproduktion av sköldkörtelhormoner) med radioaktivt jod. En felaktig storleksbestämning kan leda till över- eller underbehandling av sköldkörteln, säger Henrik

– I projektet bakades radioaktivt teknetium in i trolldeg som formades till sköldkörtelliknande objekt med kända storlekar. Genom att låta en gammakamera rotera runt trolldegskörtlarna och ta bilder i olika vinklar kunde 3D-rekonstruktioner av radioaktivitetsfördelningen skapas. Bilderna analyserades sedan med olika beräkningsalgoritmer som anpassades för att kunna identifiera körteln och återge så korrekt volym som möjligt.

– Jag vill passa på att tacka Svensk Förening för Radiofysik för det ärofyllda priset och mina handledare, Jakob Heydorn Lagerlöf, Med.Dr. och Ida Eriksson, M.Sc., båda sjukhusfysiker på Centralsjukhuset Karlstad. De möjliggjorde detta projekt och handledde det på ett pedagogiskt och innovativt sätt.
Arbetet uppmärksammades även tidigare i år på nuklearmedicinskt vårmöte där det vann pris för bästa abstract/poster. Se länk till postern nedan.
– Att arbetet återigen uppmärksammas är ett kvitto på att det behandlar ett relevant ämne, säger Henrik.

Ett viktigt yrke

– Under examensarbetets gång så hade jag förmånen att få en tjänst som sjukhusfysiker på strålbehandlingsenheten vid Centralsjukhuset Karlstad. Här behandlas cancerpatienter med extern strålbehandling. Det innebär att patienterna blir bestrålade med fotoner och elektroner med mycket hög energi som genereras från en linjäraccelerator. Med dagens moderna teknik så kan man forma strålfälten så att tumören får en hög stråldos samtidigt som man minimerar stråldosen till omkringliggande riskorgan och vävnader

– Som sjukhusfysiker är man drivande i implementering av nya metoder och inköp av ny utrustning så det gäller att hänga med i den snabba teknologiska utvecklingen och kliniska forskningen. Man arbetar brett och tillsammans med flera olika yrkeskategorier som exempelvis läkare, sjuksköterskor och ingenjörer. Man kan säga att man fungerar som spindeln i nätet. Det är ett stimulerande och varierande arbete men också ett viktigt arbete vilket även belyses av den särskilda satsning på sjukhusfysikerutbildningen som regeringen nyligen presenterat (mer information längst ned).

Läs till sjukhusfysiker

– För att arbeta som sjukhusfysiker krävs legitimation från Socialstyrelsen vilken erhålls efter att ha avlagt sjukhusfysikerexamen. Sjukhusfysikerutbildningen är femårig där de två första åren ägnas åt kurser i grundläggande matematik och fysik, tredje året åt grundläggande strålningsfysik och de sista två åren åt tillämpad medicinsk strålningsfysik. Oftast så kan man hoppa på tredje året om man har läst kurser motsvarande de två första åren på annat håll. I mitt fall så tog jag först en kandidatexamen i fysik vid Karlstads universitet innan jag fick hoppa på tredje året på sjukhusfysikerprogrammet vid Fysikum. Jag kan varmt rekommendera att studera till sjukhusfysiker vid Fysikum.

Bild på ett av de radioaktiva fantomen
Bild på ett av de radioaktiva fantomen
Bildtagning av fantom med SPECT
Bildtagning av fantom med SPECT
Projektion från bildtagningen
Projektion från bildtagningen
Utlinjerad volym av sköldkörtel med datorprogram
Utlinjerad volym av sköldkörtel med datorprogram

Mer information

Henrik Bergs examensarbete: A Phantom Based Comparison of Image Segmentation Algorithms for Adaptive Functional Volume Determination of the Thyroid Gland using SPECT (diva-portal.org)

Poster Examensarbete – Henrik Berg

Svensk förening för radiofysik

Utbildningsdepartementets samlade budgetsatsningar 2023 - Regeringen.se

SSFF | Svenska SjukhusFysikerFörbundet

Sjukhusfysikerprogrammet, 5 år (300 hp)

Masterprogram i sjukhusfysik, 2 år (120 hp)