The Future is Quantum - 20 - 22 februari 2023

Kvantteknik är ett nytt område inom fysik och teknik som omfattar teknik som bygger på kvantmekanikens egenskaper. Kvantdatorer är ett exempel på denna teknik och utgör ett paradigmskifte för datorteknik, eftersom de kan prestera mycket mer än befintliga datorer. Den 21 februari kl. 13.00, i Svedbergsalen (FD5), AlbaNova, kommer professor Akira Furusawa från University of Tokyo, RIKEN Center for Quantum Computing att hålla en presentation med titeln THE FUTURE IS QUANTUM - The development of Quantum Computing.

The Future is Quantum
The Future is Quantum

Konferensen äger rum på IVA Conference Centre den 20 februari, på Albanova den 21 februari och på Chalmers den 22 februari. Se programmet i det bifogade dokumentet.

The Future is Quantum (788 Kb) - Programmet (på engelska)

21 februari 2023 Albanova

Tid: 13:00
Plats: Svedberg salen (FD5), AlbaNova
Program:
- Öppningsanföranden av Fredrik Laurell, professor, KTH /IVA och Mohamed Bourennane, professor, Stockholms universitet
- Presentation av JSPS
- Optiska kvantdatorer med kvantteleportation, Akira Furusawa, professor, University of Tokyo, RIKEN Center for Quantum Computing
Föreläsare: Professor Akira Furusawa, University of Tokyo, RIKEN Center for Quantum Computing
Registrering: Ingen registrering krävs för denna föreläsning.


THE FUTURE IS QUANTUM - Utvecklingen av kvantdatorer

Vi utförde det första experimentet med ovillkorlig kvantteleportering vid Caltech 1998[1]. Därefter genomförde vi olika relaterade experiment som kvantteleporteringsnätverk[2], teleportering av Schrödingers katttillstånd[3] och deterministisk kvanteteleportering av fotoniska qubits[4].

Vi uppfann systemet för teleportationsbaserad kvantdrift 2013[5]. I detta system kan vi multiplexa kvantinformation i tidsdomänen och vi kan bygga en storskalig optisk kvantdator endast med fyra squeezers, fem stråldelare och två optiska fördröjningslinjer[6].

För universell kvantdrift med detta system behöver vi en icke-linjär mätning och vi uppfann ett effektivt sätt[7]. Vi har nyligen lyckats med förverkligandet[8].

Vårt nuvarande mål är att bygga en superkvantdator med 100 GHz klockfrekvens och hundra kärnor, som kan lösa alla problem snabbare än konventionella datorer utan effektiva kvantalgoritmer som Shors algoritm. För att nå detta mål har vi börjat kombinera vår optiska kvantdator med 5G-teknik[9].

1. A. Furusawa et al., Science 282, 706 (1998).
2. H. Yonezawa et al., Nature 431, 430 (2004).
3. N. Lee et al., Science 332, 330 (2011).
4. S. Takeda et al., Nature 500, 315 (2013).
5. S. Yokoyama et al., Nature Photonics 7, 982 (2013).
6. W. Asavanant et al., Science 366, 375 (2019).
7. K. Miyata et al., Phys. Rev. A 93, 022301 (2016).
8. A. Sakaguchi et al., arXiv:2210.17120 [quant-ph].
9. A. Inoue et al., arXiv:2205.14061 [quant-ph].


Mer information

Japans sällskap för främjande av vetenskap - Japan Society for the Promotion of Science, JSPS
Professor Furusawa
Google scholar