Stockholms universitet

Forskningsprojekt Topologisk materia

Detta projekt fokuserar på nydanande idéer inom topologisk materia såsom icke-Abelska anyoner från relativ vridning och defekter i Moiré heterostructurer samt topologiska fenomen i öppna dissipativa system.

Vi kommer särskilt att studera två kompletterande spetsforskningsområden:

(i) Icke-Abeliska anyoner från vridningar och defekter i Moiré-heterostrukturer, inklusive (a) sökande efter nya värdar för icke-Abeliska fraktionella Chern-isolatorer och (b) mikroskopiska modeller för dislokationer, främst i vridna grafenbaserade flerskiktssystem, med målet att identifiera idealiska plattformar för en klass av icke-Abeliska anyoner som kallas genoner.

(ii) Dissipativ topologisk materia inklusive (a) utvidgning av tidigare arbeten om icke-Hermitisk topologi till att omfatta kvantmekaniska flerkroppssystem och (b) utforskandet av möjliga tillämpningar av icke-hermitisk topologi såsom hyperkänsliga sensorer.

Även om (i) och (ii) förefaller helt olika förväntas de parallella teoretiska studierna av dessa teman ge synergieffekter, särskilt konceptuellt, genom att möjliggöra korsbefruktning mellan ämnena, men också när det gäller utvecklingen av numeriska och tekniska metoder. Återkommande teman är bland annat närhet och effekter av närhet och kommensurabilitet samt icke-jämviktsreaktioner på externa störningar.

 

Projektmedlemmar

Projektansvariga

Medlemmar

Nyheter