Utökade mittbandets tillstånd och bundna tillstånd i kontinuum för icke-Hermitiska system

Maria Zelenayová, doktorand vid Fysikum, och hennes handledare professor Emil Bergholtz undersökte lokaliseringsfenomen i icke-Hermitiska system som utmanar traditionella uppfattningar om tillstånd inom energikontinuumet och de i gapet. Förståelsen av icke-Hermitiska utökade mellangap och bundna tillstånd har betydelsefulla konsekvenser inom olika områden. Inom kvantmekanik öppnar detta nya möjligheter för kontroll och manipulation av materialens egenskaper. Inom teknologin kan insikterna användas för att utveckla mer effektiva halvledare och andra avancerade material.

Deras arbete förenar olika icke-Hermitiska fenomen, såsom skin-effekten, bundna tillstånd i kontinuum, utvidgade tillstånd i midgap och utvidgade tillstånd i ett kontinuum.

Dessutom ger de en översikt över hur den kvantiserade biortogonala polarisationen beskriver gapets slutning och uppkomsten av gränstillstånd i det kontinuerliga.

 

Mer information

Om Mária Zelenayová

Icke-Hermitiska utökade mellangapstillstånd och bundna tillstånd i kontinuumsystemet - Applied Physics Letters